Pomozte seniorům

Zapomenutý Domov pro seniory, lidi s postižením a nemocné v běloruském Kryčevě potřebuje naši pomoc. 

Čtěte více informací...

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Pomáhejte pomáhat!

Pomáháte rádi? Vyberte si způsob, jak podpořit lidi, kteří to potřebují.

 Více...

Agentura asistenční služby pro lidi s tělesným postižením

(registrace MPSV č. 8140618)

Posláním naší služby je pomáhat uživateli s běžnými činnostmi tak, aby mohl žít ve svém prostředí (hygiena, oblékání, péče o domácnost apod.), doprovázet uživatele v terénu tak, aby si mohli zařídit osobní záležitosti sami (nákupy, lékař, úřad, zájmové aktivity apod.). Služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí uživatelů – prostřednictvím osobních asistentů pomáhat lidem s tělesným postižením s činnostmi, které nezvládnou vlastními silami a umožnit jim tak naplňovat své individuální potřeby.

Cílová skupina (komu umíme pomoci)

Cílovou skupinou jsou dospělí lidé, kteří z důvodu tělesného postižení nemohou vykonávat některé činnosti vlastními silami a potřebují s nimi pomoci. Nemůžeme pomoci těm zájemcům, kteří žádají o pečovatelskou službu, odlehčovací službu, nebo terénní zdravotnickou službu. V takovém případě nabídneme kontakty na poskytovatele služeb, kteří mohou více vyhovovat požadavkům zájemce.

Poskytované služby

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Naše zásady

 • partnerský přístup k uživatelům
 • osobní asistent pomáhá uživateli s činnostmi, které nezvládne vlastními silami nebo s pomocí kompenzační pomůcky
 • snažíme se o to, aby byla zachována co nejvyšší míra soběstačnosti a samostatnosti uživatele
 • v případě zájmu uživatele může využít pomoc odborné osobní asistentky (ergoterapeutky) při nácviku soběstačnosti
 • při práci s uživatelem uplatňujeme principy týmové spolupráce
 • uživatel si sám stanovuje individuální cíle, kterých chce pomocí služby dosáhnout, my vytváříme podmínky umožňující jejich naplnění
 • podporujeme uživatele ve vlastním rozhodnutí o tom, jak se budou jednotlivé činnosti vykonávat
 • pomáháme uživateli s činnostmi, které souvisí s jeho osobou
 • do obydlí uživatele vstupujeme jen v jeho přítomnosti

Ceník služby

V případě zájmu o tuto službu kontaktujte Adélu Mužíkovou.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371