Azylový dům sv. Gerarda pro matky s dětmi, Brandýs n.L.

(registrace MPSV č. 3995396)

Azylový dům sv. Gerarda pro matky s dětmi v Brandýse nad Labem je zařízením pro ženy s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Našim cílem je poskytnutí dočasného ubytování, pomoc při hledání nového bydlení, zaměstnání, případně  řešení osobní situace, podpora matek  při výchově a péči o děti.

Komu umíme pomoci

V současné chvíli jsou našimi klientkami převážně matky s malými dětmi na mateřské dovolené, které se z různých důvodů (opuštění partnerem, dluhy, domácí násilí apod.) ocitly bez přístřeší a hrozí proto umístění jejich dětí do ústavní výchovy. Sociální selhávání matek v drtivé většině případů souvisí s jejich původní (primární) rodinou, zejm. se stylem výchovy a komunikace v ní. Tato skutečnost výrazně determinuje schopnosti a možnosti matek.

Poskytované služby

 • Poskytnutí ubytování

  –   Klientkám poskytujeme přechodné ubytování na dobu potřebnou k překlenutí jejich nepříznivé sociální situace. Maximální délka pobytu klientky je jeden kalendářní rok.
  –   Klientky mají možnost využít k vaření společnou kuchyni, kterou sdílejí, podle umístění svého pokoje, buď s jednou, nebo třemi dalšími maminkami.
  –   Pracovníci služby průběžně kontrolují a spolupracují s klientkami při přípravě stravy tak, aby klientky zvládly připravit sobě a svým dětem stravu vhodnou vzhledem k jejich věku, zdravotnímu stavu a zásadám zdravé výživy, dále také jejich finančním možnostem a materiálním podmínkám.
  –   Klienti mají možnost používat koupelnu s vanou, která je vždy společná pro dva pokoje.

 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů  Pracovníci spolupracují s klientkami v rámci individuálních plánů zejména na těchto činnostech:

  –   Vedení domácnosti (hospodaření s penězi, vaření, režim dětí, hygiena)
  –   Péče o děti a jejich výchova
  –   Péče o zdraví (osobní hygiena, základy první pomoci, spolupráce s lékaři, preventivní prohlídky)
  –   Podpora při jednání na úřadech
  –   Podpora při vyřizování osobních záležitostí podle individuálních potřeb klienta
  –   Zprostředkování kontaktu s dalšími odborníky (psycholog, speciální pedagog, poradna pro oběti domácího násilí apod.)
  –   Podpora klientky při hledání dalšího bydlení
  –   Podpora klientky při hledání zaměstnání
  –   Podpora při změně, rozvoji a upevňování dovedností potřebných k řádnému vedení domácnosti a výchově dětí

 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a podpora při dalších aktivitách 

  –   Klientky jsou podporovány při kontaktu s vlastní rodinou, mají možnost přijímat v azylovém domu návštěvy a samy také mohou rodinu navštěvovat.
  –   Pomoc při nácviku či zlepšení a upevňování správného stylu komunikace matky s dítětem pomocí metody Videotrénink interakcí

Materiální a technické zabezpečení

Budova je třípodlažní s osmi pokoji a společným příslušenstvím (kuchyně, koupelny, toalety). V suterénu domu je společná prádelna a terapeutická místnost, sloužící klientkám ke společným aktivitám (terapie, oslavy, karnevaly apod.) Kanceláře jsou v přízemí. Průměrná velikost pokoje 12 m2. Dům má k dispozici velkou zahradu s pískovištěm. Majitelem budovy je Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Arcidiecézní charita Praha, resp. Azylový dům sv. Gerarda má dlouhodobý pronájem za symbolickou cenu.

 

V případě zájmu o tuto službu kontaktujte Petra Krejcárka, ředitele střediska.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371