Pomozte seniorům

Zapomenutý Domov pro seniory, lidi s postižením a nemocné v běloruském Kryčevě potřebuje naši pomoc. 

Čtěte více informací...

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Pomáhejte pomáhat!

Pomáháte rádi? Vyberte si způsob, jak podpořit lidi, kteří to potřebují.

 Více...

Poradna Magdala pomáhá rodinám, které jsou ohroženy odebráním dítěte do ústavní výchovy

Poradna Magdala pomáhá rodinám, které jsou ohroženy odebráním dítěte do ústavní výchovy

Nadace Terezy Maxové umožnila příspěvkem ve výši 130 000 Kč Poradně Magdala, jedné ze služeb Arcidiecézní charity Praha, zrealizovat projekt „Mámo, táto, zvládneme to“.

Od ledna 2015 v rámci tohoto projektu podporujeme dvě rodiny, které mají dohromady osm malých dětí. Pracujeme s celou rodinou i s každým zvlášť. Díky podpoře Nadace Terezy Maxové do rodin dochází sociální pracovník, rodinný terapeut a členové rodin mají možnost využít i právního poradenství. Odborníci Poradny Magdala spolu s rodinou nastavují zdravý biorytmus dětí, vedou je  k samostatnosti a nezávislosti na sociálních službách. Rodina má možnost zažít pocit bezpečí a důvěry a je již na ní, jak tyto dovednosti využije v budoucnu.

Projekt probíhá v období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015.

Partneři projektu:

 • oddělení sociálně-právní ochrany dětí v Praze
 • dobrovolníci

Cíle projektu:

 • snížit počet dětí odebraných biologickým rodinám 
 • pomoci rodinám získat děti zpět
 • zvýšit rodičovské kompetence rodičů a prarodičů v rodinách s nízkým socioekonomickým statusem
 • pomoci rodinám při řešení jejich náročné životní situace
 • pomoci rodinám v posílení svých schopností být dobrými rodiči

Aktivity projektu:

 • Casemanagement
 • Sociální práce s rodinou
 • Videotrénink interakcí
 • Rodinná terapie
 • Socioterapie   
 • Volnočasové aktivity
 • Právní poradenství

Čtěte více o práci Poradny Magdala.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371