25 let Adopce na dálku

Díky vaší pomoci mohlo získat vzdělání 32 tisíc potřebných dětí.
Děkujeme!

Chcete pomoci i Vy?

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Poradna Magdala proškolila desítky pracovníků Arcidiecézní charity pro práci s filmem Zuřivec

Na podzim proběhlo na půdě Arcidiecézní charity Praha několik seminářů o domácím násilí a proškolení pro práci s filmem Zuřivec. Seminář uspořádali odborní pracovníci Poradny Magdala, kteří se v loňském roce účastnili pracovní a studijní cesty do norského Osla, jejímž cílem bylo získat nové podněty pro práci s domácím násilím a naučit se používat velmi účinný film Zuřivec.

Poradna Magdala proškolila desítky pracovníků Arcidiecézní charity pro práci s filmem ZuřivecJak probíhal seminář

Seminář byl rozdělen do několika bloků. Nejdříve byly představeny základní informace o domácím násilí, jeho formách a dopadech. V dalším bloku školitelé z  Poradny Magdala zapojili účastníky semináře do aktivní spolupráce. „Snažíme se při našich seminářích vedle předání teoretických informací, pracovat zážitkovou formou, umožnit kolegům natrénovat situace, ve kterých se mohou ocitnout při práci s oběťmi domácího násilí, aby měli vlastní zkušenost, kterou lze následně uplatnit v praxi při konzultaci s obětí domácího násilí a mohli být dopředu připraveni na různé nečekané situace,“ vysvětluje Šárka Martinovská, ředitelka Poradny Magdala.

Samostatným blokem bylo promítání filmu Zuřivec. Téměř padesáti účastníkům semináře byly představeny informace o námětu a vzniku filmu. Dále byli účastníci seznámeni s obsahem filmu, s účelem jeho využití, pro koho je film vhodný a jak s filmem pracovat při terapii domácího násilí. Pracovníci Poradny Magdala připravili ucelenou metodiku pro práci s filmem, kterou během semináře představili.

Zeptali jsme sePoradna Magdala proškolila desítky pracovníků Arcidiecézní charity pro práci s filmem Zuřivec

Oslovili jsme účastníky semináře a zeptali se na jejich zkušenosti a zážitky. Uvádíme některé odpovědi.

Co Vás na semináři nejvíce zaujalo z oblasti problematiky domácího násilí?

„Zážitková forma byla pro mě nová a zajímavá.“
„Film Zuřivec na mě zapůsobil silným dojmem a zároveň ho považuji za unikátní nástroj pro práci s domácím násilím.“

Budete využívat ve své praxi nabyté znalosti a zážitky ze semináře?

“Určitě ano, ucelené informace o domácím násilí a metodika o využívání filmu Zuřivec mi daly dobrý nástroj pro práci s oběťmi domácího násilí.“

Jak se Vám líbil interaktivní způsob práce během semináře?

„Zpočátku se mi příliš nechtělo zapojovat se do skupinové práce, ale nakonec zkušenost byla jenom příjemná a získala jsem díky tomu příležitost vyzkoušet si nanečisto situaci, se kterou se v praxi mohu potkat“.

Co Vám na semináři chybělo ?

„Líbilo by se mi, kdyby bylo možné rozšířit seminář o nějaký druhý díl, jak pracovat s domácím násilím.“

„Přivítal jsem nabídku setkávat se i po semináři s kolegy, kteří chtějí sdílet zkušenost ze své práce s filmem Zuřivec.“

 

Norway Grants Open Society Fund PrahaProjekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

 

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371