25 let Adopce na dálku

Díky vaší pomoci mohlo získat vzdělání 32 tisíc potřebných dětí.
Děkujeme!

Chcete pomoci i Vy?

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Programem na prevenci domácího násilí prošlo více než 400 žáků základních škol

Poradna Magdala jako jedno z mála pracovišť nabízí školám edukativní program zaměřený na prevenci a odhalení případů domácího násilí mezi žáky. Využívá přitom film Zuřivec. Preventivním programem prošlo v roce 2018 již více jak 400 žáků základních škol.

S pojmem domácí násilí se jistě každý z nás již setkal v médiích. V České republice jde o problém, se kterým má osobní zkušenost velká část populace. Podle některých statistik zažívá 22 % českých žen fyzické násilí a 33 % Češek trpí psychickým násilím ze strany svých mužských partnerů. Domácí násilí je závažný problém celé společnosti, protože ovlivňuje všechny členy rodiny, kde k němu dochází.

Pro děti je násilí v soukromí domova, kdy otec bije a psychicky deptá matku, těžko pochopitelné. Dochází k němu v uzavřeném kruhu rodiny, a jelikož dítě vyrůstá v prostředí domácího násilí, považuje to buď za normální způsob chování mezi rodiči, nebo klade vinu za chování toho, kdo násilí páchá, na sebe.

Kvůli rozšíření povědomí dětí o problematice domácího násilí vznikl v Norsku v roce 2009 animovaný film na motivy knihy Gro Dahl Sinna Mann, česky Zuřivec. Dvacetiminutový snímek vypráví příběh chlapce jménem Bój, který zažívá se svojí maminkou divoké výbuchy zuřivosti otce a rozhodne se napsat dopis králi s otázkou, zda je to jeho chyba, že je doma otec bije. Film, založený na skutečných událostech, posbíral celou řadu cen na filmových festivalech u kritiků i diváků.

Co cítíme, když se někomu dokážeme svěřit„Je pro nás velmi přínosné, že můžeme pracovat s tímto nástrojem, provádět prevenci, prohlubovat spolupráci se školními psychology, metodiky primární prevence a odborníky z řad pracovníků sociálně právní ochrany dětí a zároveň otevřeně komunikovat se samotnými dětmi, o tom, co je trápí,“ uvádí Šárka Dršková, ředitelka Poradny Magdala.

Cílem preventivní programu s využitím filmu je nejen informovat děti o tom, co je domácí násilí, ale rovněž vyvolat v třídním kolektivu živou diskuzi řízenou odborníky. Lektoři vedou děti k poznání, že při domácím násilí nejsou na danou situaci samy a že je správné, aby se obrátily se svým trápením na zodpovědné dospělé, kteří jim pomůžou.

Děti si na příkladu chlapce Bóje z filmu uvědomí, že jejich situace doma není jejich chyba a že pro jejich soužení existuje řešení.

S čím přichází děti v rámci realizace preventivních programů, přibližuje psycholog Poradny Magdala, Mgr. Luděk Pober: „Jedná se často o konflikty s rodiči a sourozenci, o finanční problémy doma, o potíže se vzhledem, hledání vlastní identity, přijetí kolektivem vrstevníků a někdy i o popis různých forem domácího násilí.“

Město ŘíčanyDěkujeme Městu Říčany a za jeho podporu, díky které jsme mohli zrealizovat primární prevenci zaměřenou na domácí násilí s využitím filmu Zuřivec na základních školách ve spádové oblasti Říčan.

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371