Pomozte seniorům

Zapomenutý Domov pro seniory, lidi s postižením a nemocné v běloruském Kryčevě potřebuje naši pomoc. 

Čtěte více informací...

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Pomáhejte pomáhat!

Pomáháte rádi? Vyberte si způsob, jak podpořit lidi, kteří to potřebují.

 Více...

V roce 2018 vzrostl zájem o služby na pomoc rodinám v krizi

V roce 2018 vzrostl zájem o služby na pomoc rodinám v krizi

Již od roku 2012 pomáhá Poradna Magdala rodinám v krizi. Nabízí služby Asistovaná setkávání, Asistovaná předávání a Podporovaná komunikace. V roce 2018 vyhledala tuto pomoc téměř stovka rodin.

Konflikt mezi rodiči někdy vede k tomu, že je přerušen kontakt mezi dítětem a jedním z rodičů. Je v zájmu zdravého vývoje dítěte tento jedinečný a nenahraditelný vztah opět navázat a bezpečně obnovit. Rodiče se ale kvůli konfliktu někdy nedokáží na předání dítěte domluvit. Jakýkoli jejich vzájemný kontakt vede k hádkám. Soud nebo orgán sociálně-právní ochrany dětí pak může nařídit setkávání nebo předávání dítěte na odborném pracovišti. Jedním z nich je Poradna Magdala.

Služby Asistované setkání a Asistované předání poskytuje Poradna Magdala už od roku 2012. „Během prvního pololetí roku 2018 jsme zrealizovali 120 asistovaných setkání a 17 asistovaných předání. Tento rok vyhledalo naši službu téměř 40 rodin a čím dál více rodin služby asistovaných kontaktů poptává,“ informuje Šárka Dršková z Poradny Magdala.

Další službou Poradny Magdala je Podporovaná komunikace a rodičovská dohoda. Rodiče řeší na neutrální půdě Poradny svůj rodičovský konflikt, aniž by konfliktem bylo jejich dítě jakkoli zatíženo. „Tuto službu vyhledalo téměř 40 nových zájemců. Od začátku roku do června využilo více než 50 osob službu Podporované komunikace k řešení rodičovských konfliktů,“ vypočítává Šárka Dršková.

Prostřednictvím bezplatných služeb může Poradna Magdala pomáchat rodinám, které se ocitly v náročné konfliktní životní situaci. Společně s rodiči hledat vhodné a bezpečné řešení konfliktů zejména v zájmu dětí.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371