Pomozte seniorům

Zapomenutý Domov pro seniory, lidi s postižením a nemocné v běloruském Kryčevě potřebuje naši pomoc. 

Čtěte více informací...

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Pomáhejte pomáhat!

Pomáháte rádi? Vyberte si způsob, jak podpořit lidi, kteří to potřebují.

 Více...

Nejčastější otázky, které nám kladete na téma rodina

Může vaše poradna pracovat s rodinami?

Ano, naše organizace má Pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí vydané Magistrátem hlavního města Prahy pod č.j. 261422/2010.

Poskytujete ještě někomu informace o vašich klientech?

Úzce spolupracujeme s Orgánem sociálně právní ochrany dětí. Informace poskytujeme na základě písemného souhlasu rodičů těm subjektům, ke kterým poskytnou souhlas.

Komu jsou vaše služby určeny, otcům nebo matkám?

Naše služby jsou určeny všem členům rodiny, to znamená dětem, matkám i otcům a také babičkám a dědečkům.

Partner/ka o mně tvrdí, že jsem agresor. Já si to nemyslím. Mohu se na vás s důvěrou obrátit?

Pracujeme s muži i se ženami, každý z nich může mít agresivní projevy chování. Klienta, který k nám přichází, přijímáme jako člověka.

Chtěl/a bych, aby se partner změnil. Můžu ji/ho k vám poslat, abyste ho opravili?

Partnera Vám opravit nemůžeme, ale v našich možnostech je pomoci zlepšit vaši vzájemnou komunikaci.

Co dělat, když se otec/matka nezajímá o své dítě?

Pro každého člověka znamená nezájem něco jiného. Všímáme si konkrétních projevů vztahu otce/matky k dítěti. Již to, že otec/matka do poradny přichází, je projevením zájmu o dítě.

Jak máme postupovat, když máme dítě a nemůžeme se jako rodiče domluvit o jeho výchově?

V naší poradně poskytujeme službu Podporovaná komunikace – jejím cílem je rodičovská dohoda o výchově dítěte. Může sloužit jako mimosoudní řešení sporů mezi rodiči.

Co dělat, když jeden rodič brání druhému rodiči v kontaktu s dítětem?

Je třeba si uvědomit, že dítě má právo setkávat se s oběma rodiči. Konflikt mezi rodiči by neměl poškozovat zdravý vývoj dítěte. Doporučujeme služby v naší poradně: Asistované setkávání dítěte s rodičem, Asistované předávání dítěte a Podporovaná komunikace mezi rodiči.

Matka/otec mi nepůjčuje dítě, nevím, kam se jako matka/otec mám obrátit. O své dítě stojím a nechci ho ztratit.

Obraťte se na Odbor sociálně právní ochrany dítěte, hájí práva dětí. Naše poradna spolupracuje s OSPOD. Dítě má právo na oba rodiče. Můžete se obrátit i na nás a my vám poskytneme potřebné informace.

Přišel/přišla jsem z výkonu trestu a po celou dobu jsem neměl/a kontakt se svým dítětem.  Chtěl/a bych se s ním raději setkat za přítomnosti třetí osoby. Je to možné?

Ano, v naší poradně můžete využít službu Asistované setkávání dítěte s rodičem, který ho nemá ve své péči. Pracovníci budou přítomni setkání s vaším dítětem a s vámi.

Hádáme se a nadáváme si, přesto chceme zůstat i nadále rodinou. Jak to máme udělat?

Oceňujeme, že chcete se svojí situací něco dělat. V naší poradně si můžete promluvit za přítomnosti terapeutů, kteří napomohou vaší komunikaci, aby probíhala bez hádek.

Chci, aby naše děti trávily čas se svým otcem/matkou. Děti otce/matku nechtějí vidět. Poradíte mi?

Maminko nebo tatínku, popovídejte si se svými dětmi a společně vzpomínejte na příjemné okamžiky strávené s odmítaným rodičem. O tatínkovi mluvte tak, jak byste chtěla, aby on s dětmi hovořil o vás, jako o mamince. To je první krok k dobrému vztahu dětí k otci. O mamince mluvte tak, jak byste chtěl, aby ona s dětmi hovořila o vás, jako o tatínkovi. To je první krok k dobrému vztahu dětí k matce.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371