Pomozte seniorům

Zapomenutý Domov pro seniory, lidi s postižením a nemocné v běloruském Kryčevě potřebuje naši pomoc. 

Čtěte více informací...

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Pomáhejte pomáhat!

Pomáháte rádi? Vyberte si způsob, jak podpořit lidi, kteří to potřebují.

 Více...

Je to, co zažívám domácí násilí?

Ponižuje vás partner nebo vám nadává?
Vyhrožuje vám nebo vás zastrašuje?
Izoluje vás od rodiny či přátel?
Snaží se, abyste přestala chodit do práce?
Zamyká vás nebo vám jinak zabraňuje ve volném pohybu?
Kontroluje vaše telefonáty, sleduje vás?
Zamezuje vám přístup k financím?
Fyzicky nebo sexuálně vám ubližuje (bití, kopání, škrcení, nucení k pohlavnímu styku nebo nepříjemným sexuálním praktikám)?

Pak se na vás dopouští domácího násilí.

Pokud jste zažila nebo zažíváte domácí násilí, nabízíme vám pomoc a podporu. Nebudete se svými problémy sama. Pokusíme se vám otevřít prostor pro přemýšlení a rozhodování. Poskytneme vám dlouhodobou podporu bez ohledu na to, jaká rozhodnutí učiníte.

Můžete také využít našeho utajeného ubytování, kde budete mít čas a prostor v klidu a bezpečí si odpočinout a uspořádat vaši životní situaci.

NON-STOP LINKA POMOCI MAGDALA +420 737 234 078

Násilí má tendenci se stupňovat. Útoky se budou opakovat a budou intenzivnější. Žádný člověk se jen tak nezmění. Neomlouvejte partnerovo chování (ani v případě, že jedná pod vlivem alkoholu).

Partner nemá právo chovat se k vám násilně a vy máte právo na jiný život. Nestyďte se za svoji situaci. Svěřte se osobě, ke které máte důvěru.

Nahoru

Jak se chránit - bezpečnostní plán

Jste-li napadena:

 • zavolejte policii (volejte 158)
 • pokud nemáte přístup k telefonu, pokuste se uniknout a zavolat pomoc odjinud (sousedé, telefonní budka)
 • využijte připravený bezpečnostní plán pro případ útoku (viz níže)
 • je-li útoku přítomno dítě, nesnažte se je ochránit zvedáním do náruče - stanete se zranitelnějšími
 • před příjezdem policie neodklízejte případné stopy útoku
 • s policií hovořte pokud možno v jiné místnosti, než je váš partner
 • policii nezapomeňte informovat o případných svědcích incidentu (například sousedi mohli slyšet, co se odehrálo)
 • uschovejte si jakékoliv důkazy (roztrhané oblečení, fotografie zranění, fotografie poničeného bytu - pokud možno pořiďte fotografii s datem) a v případě ublížení na zdraví navštivte lékaře a nechejte si tuto skutečnost potvrdit (žádejte písemnou zprávu), i když se vám zdá, že zranění nejsou závažná (např. modřiny)

Pokud zůstáváte ve vztahu s násilným partnerem:

Chraňte se - připravte si BEZPEČNOSTNÍ PLÁN

 • všímejte si okolností, které signalizují útok agresora (opilost, křik, hádka apod.) a v případě, že by mohlo dojít k napadení, odejděte z dosahu násilníka
 • jste-li v nebezpečí, volejte policii – 158 (případně linku 112)
 • promyslete si, jak budete v případě útoku jednat. Nezůstávejte s partnerem o samotě na místech bez možnosti úniku (koupelny, kuchyně atp.) a naplánujte si únikovou cestu z bytu
 • buďte připravena na případný útěk: uschovejte si u blízké osoby (sousedé, kamarádka) nebo v zaměstnání příruční zavazadlo s potřebnými věcmi pro případný náhlý odchod z domova (obsah příručního zavazadla – viz níže), abyste se k němu později dostala
 • mějte u sebe vždy důležitá telefonní čísla na místa, kde vám mohou pomoci (přátelé, právní poradna, linky důvěry, azylové domy) a alespoň jedno se naučte zpaměti
 • mějte na jednom místě (v kabelce nebo tašce, kterou si můžete vzít vždy a okamžitě s sebou) peníze, doklady, mobil nebo telefonní kartu
 • promyslete si, kam v případě akutního nebezpečí odejdete (k rodičům, kamarádce, do krizového centra či azylového domu)
 • řekněte někomu o tom, co se u vás doma děje
 • nestyďte se vyhledat odbornou pomoc (lékařskou, právní a psychologickou apod.)
 • požádejte sousedy o pomoc, dohodněte si s nimi nějaký signál, po kterém přivolají policii

Pokud se rozhodujete odejít z násilného vztahu:

 • odchod si dobře naplánujte, nezapomeňte si vzít důležité nezbytnosti (viz níže) a zvolte si nejbezpečnější dobu k odchodu
 • dávejte si velmi bedlivý pozor na to, komu se svěříte se svými plány ohledně útěku, místa budoucího pobytu, atp. Někdo může informovat vašeho partnera. Zbytečně se nesvěřujte.
 • zjistěte si, kam se můžete obrátit o pomoc (specializovaná centra, poradny, krizová zařízení, oddělení péče o děti, vaši rodiče, dobří přátelé)
 • rozvažte si dobře, co o svém odchodu řeknete dětem, jako základní kritérium při tom zvažte jejich věk.
 • pokud je to jen trochu možné - neutíkejte bez dětí, později by mohlo být pro vás obtížné je získat zpět
 • jestliže odcházíte s dětmi, zanechte doma krátkou zprávu, že z důvodů stupňujícího se násilí odcházíte na dočasnou dobu i s dětmi na neutrální místo
 • pokud vás partner napadl fyzicky, jděte k lékaři a nechejte si vystavit lékařské potvrzení o rozsahu svých zranění. V případě trestního řízení bude toto potvrzení znamenat jeden z vašich rozhodujících důkazů.

Při odchodu si sebou v příručním zavazadle nezapomeňte vzít:

 • léky pro vás i pro vaše děti
 • rodný list svůj a rodné listy vašich dětí
 • občanský průkaz nebo pas (případně imigrační dokumenty)
 • řidičský průkaz (příp. technický průkaz od auta)
 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • oddací list
 • vaše peníze, vkladní knížky, doklady o pojištění a sporožiru, bankovní karty, číslo účtu
 • lékařské záznamy, záznamy z policie a další důkazy o násilí
 • adresář se základními adresami, vizitky, kontakty, kde vám mohou pomoci
 • doklady, které mohou prokázat váš podíl na společném majetku (např. kupní smlouva, nájemní smlouva, dekret na byt, dokumenty o hypotéce,…)
 • doklady o dosaženém vzdělání a průběhu zaměstnání (evidenční list apod.)
 • klíče od bytu, auta, kanceláře
 • brýle
 • záznamy o školní docházce dětí
 • osobní věci, oblíbenou hračku dítěte

Pokud nejste v přímém ohrožení života, neodcházejte bez dětí.

Odešla jste od násilného partnera?

 • sdělte písemně majiteli domu či bytu, že se nevzdáváte nároku na byt, ale že jste nucena jej z důvodu stupňujícího se násilí dočasně opustit
 • o odchodu a důvodu odchodu informujte příslušnou pracovnici oddělení sociálně právní ochrany dětí
 • otce dětí písemně informujte přes oddělení sociálně právní ochrany dětí, že vy i děti jste v pořádku a uveďte důvody, proč jste odešla. Schovejte si kopii.
 • v případě, že by prozrazení vaší nové adresy mohlo ohrozit vás nebo děti, žádejte na úřadech, ať nikomu nesdělují vaši současnou adresu. Využijete-li našich služeb, můžeme vám poskytnout utajené ubytování s utajenou adresou. Jako kontaktní adresu budete používat adresu Projektu Magdala. Kromě nás pak nikdo nebude znát vaši aktuální adresu (ani násilný partner, ani úřady)
 • informujte osoby, které jsou ve styku s vašimi dětmi (mateřská škola, školka, kroužky), kdo je oprávněn je vyzvedávat.
 • vyhýbejte se místům, kde je vysoká možnost toho, že partnera potkáte (místa, kam jste spolu chodili, která jste často navštěvovala, atp.). Pokud vás partner sleduje, jděte na policii.
 • promyslete si, koho můžete informovat o tom, že s partnerem již nežijete a požádat ho, aby zavolal policii, pokud se násilnický partner objeví poblíž vašeho bydliště nebo vašich dětí (např. když bude zamezovat dětem nebo vám ve vstupu do domu).

  Nahoru

Co můžete požadovat od úřadů

 • pokud by po odchodu od násilného partnera mohlo prozrazení vaší aktuální adresy ohrozit vás nebo vaše děti, žádejte na úřadech, ať nesdělují vaši současnou adresu. V případě, že vyhledáte naši pomoc, můžeme vám pro zajištění vaší bezpečnosti poskytnout utajené ubytování s utajenou adresou. V takovém případě nebude kromě nás nikdo znát vaši aktuální adresu (ani násilný partner, ani úřady). Jako kontaktní adresu budete používat adresu Projektu Magdala.
 • jestliže vám a vašim dětem hrozí vážné nebezpečí, můžete požádat soud o vydání předběžného opatření o svěření nezletilých dětí do vaší výchovy. Se sepsáním a podáním žádosti o svěření nezletilých dětí do vaší péče by vám mělo pomoci oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD).
 • OSPOD by vám mělo být i jinak nápomocné (např. informovat za vás otce vašich dětí o jejich zdravotním stavu, atp.).
 • na policii ČR nebo přímo na státním zastupitelství můžete podat trestní oznámení ve smyslu § 215a trestního zákona (týrání osoby žijící ve společném obydlí). Kvůli vaší bezpečnosti je lepší podávat trestní oznámení, až když jste mimo dosah násilného partnera. Podání trestního oznámení dobře zvažte.
 • od policie můžete žádat řádné zdokumentování všech informací, popsání vzniklých škod, zajištění lékařského ošetření, převoz do bezpečí nebo informování o propuštění pachatele z vyšetřovací vazby nebo vězení (pokud byl násilník zadržen a pokud byste mohla být po návratu zadrženého bezprostředně ohrožena)
 • u lékaře požadujte detailní zprávu o vašem zdravotním stavu po napadení s podrobným popisem zranění.

Nahoru

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371