Building choices – nový projekt střediska Migrace

Building choices – nový projekt střediska Migrace

Město Madrid jako koordinátor a nezisková organizace TRABE ze Španělska, Rumunská národní agentura  a nezisková organizace Eliberare z Rumunska a Arcidiecézní charita Praha, jako partneři, budou v období  prosinec 2016 – listopad 2018 společně realizovat  projekt  Building choices zaměřený na integraci žen – obětí obchodování – do hostitelské společnosti prostřednictvím ekonomické nezávislosti a osobního uvědomování.

Cíl projektu:

Cílem projektu je podpora při integraci a soběstačnosti

Pro podporu  sociální a pracovní integrace žen z třetích zemí v hostitelské zemi bude vytvořen nadnárodní model intervence. Model zahrnuje přípravu a implementaci protokolu pro pracovní integraci. Stáže nebo zaměstnání přispějí k finanční nezávislosti žen. Jedná se o pilotní projekt pro ženy, které se nemohou nebo nechtějí vrátit do země

Vytvořený model bude testován v Madridu. Bude se týkat 10 žen – žadatelek o azyl, uprchlic a migrantek. Výsledky projektu budou dány k dispozici ostatním členským zemím EU.

Aktivity projektu:

  1. Analýza existujících modelů ve 3. zemích – Španělsko, Rumunsko a Česká republika.
  2. Tvorba nadnárodního modelu sociální a pracovní integrace žen - žadatelek o azyl, uprchlic a migrantek. 
  3. Ověření modelu na základě pilotního projektu.
  4. Šíření výsledků projektu.
    Building choices

EUProjekt je realizován s finanční podporou Evropské komise.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371