Koordinační schůzka projektu Building Choices v Bukurešti

Koordinační schůzka projektu Building Choices v Bukurešti

Ve dnech 2. a 3. října 2017 se v Bukurešti sešli účastníci projektu Building Choices, a to ze Španělska koordinátor město Madrid a TRABE, z Rumunska Národní agentura proti obchodování a Eliberare a za Českou republiku Arcidiecézní charita Praha. V pořadí již druhá koordinační schůzka se uskutečnila v prostorách Národní agentury proti obchodování s lidmi.

Koordinační schůzka projektu Building Choices v BukureštiOd začátku projektu v prosinci 2016 byly vypracovány národní zprávy a studijní případy za jednotlivé země. Na základě těchto podkladů vypracovalo TRABE zprávu, se kterou nás seznámili. Zástupci města Madrid nás informovali o akcích, které byly uskutečněny v Madridu do konce září, a seznámili nás s výsledky Panelu expertů. Dalším bodem jednání bylo hledání strategií a akcí umožňujících lepší integrací žen, které byly oběťmi obchodování, v pracovní oblasti. Následovala diskuse.

Druhý dne jsme se nejdříve věnovali administrativním a finančním otázkám. Následně jsme jednali o druhém výstupu projektu, kterým bude Model integrace a Průvodce modelem integrace. Arcidiecézní charita Praha je zodpovědná za její průběh. Eliberare, které je zodpovědné za propagaci projektu, nám představilo návrh webových stránek projektu.

 

Building choicesEUProjekt je realizován s finanční podporou Evropské komise.

Související články

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371