Odborníci navrhují funkční model integrace migrantů

Odborníci navrhují funkční model integrace migrantů

Zástupci Střediska Migrace Arcidiecézní charity Praha se zúčastnili další koordinační schůzky mezinárodního projektu Building Choices. Během dvoudenní návštěvy v Madridu byly představeny dosavadní výsledky projektu. Odborníci se zabývali procesem pracovní integrace migrantů.

Odborníci navrhují funkční model integrace migrantůVe dnech 19. a 20. 2. 2018 se v Madridu na třetí koordinační schůzce sešli účastníci projektu Building Choices ze Španělska, Rumunska a České republiky. Arcidiecézní charitu Praha zastupovaly ředitelka Střediska Migrace Světlana Porsche a právnička Anna Zemková.

„Zástupkyně z organizace TRABE nás seznámila s průběhem workshopu, který má cílové skupině pomoci s integrací na trh práce,“ říká Anna Zemková. „Od poslední schůzky jsme vypracovali první návrhy Modelu integrace a rovněž i Průvodce modelem integrace. Velká pozornost byla věnována jeho rozboru a debatám o jejich úpravě s cílem vytvořit výstupy, které by byly aplikovatelné i v dalších zemích. Je pro nás cenné diskutovat s odborníky z jiných zemí o tématech, která každodenně řešíme s našimi klienty. Dává nám to nadhled i nové nápady do naší praxe.“

Odborníci navrhují funkční model integrace migrantů„Druhý den jsme se zabývali tím, jak výsledky našich diskusí a vytvořený Model integrace rozšířit mezi další odborníky. Připravujeme mimo jiné závěrečnou konferenci, kde naše výstupy budeme prezentovat,“ popisuje Anna Zemková a pokračuje: „Zajímavá pro nás byla návštěva sociálního podniku Ellas lo bordan, která zaměstnává ženy, které zažily násilí a obchod s lidmi. Ženy se zde učí šít na stroji a vyrábějí například tašky, kabelky i oblečení. Jejich výrobky jsou pak ve spolupráci s další firmou prodávány běžně v obchodech. Během pracovní doby je zajištěna i péče o jejich děti. Měli jsme možnost seznámit se s 20 ženami z 15 zemí světa. Viděli jsme v praxi fungování sociálního podniku a jeho přínos při pracovní integraci migrantů.“

EUBuilding choices

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371