Operace dětí z Lybie proběhly úspěšně

Operace dětí z Lybie proběhly úspěšně

Adel, Fatma a Salem pochází z Lybie. Díky projektu MEDEVAC podstoupili v ČR operace srdce. V současné době se zotavují. Středisko Migrace Charity Praha zajišťovalo v průběhu pobytu sociální asistenci, volnočasové aktivity, nezbytné materiální potřeby a přímou pomoc.

Již jsme vás informovali v článku z 9. července, že se v rámci programu MEDEVAC stará Středisko Migrace o libyjské děti s kardiologickým onemocněním, které se přiletěly  léčit v doprovodu svých rodičů do České republiky. V období od 29. 6. do 12. 7. trávily povinnou karanténu na infekčním oddělení FN Motol, kde se také podrobily všem nezbytným předoperačním vyšetřením.

 

Od 12. 7. si klienti mohli užívat příjemného prostředí Olivovy dětské léčebny (ODL), kde očekávali stanovení termínů operace. Díky pobytu v České republice mohl 16. 7. Adel Otman oslavit v klidu své osmé narozeniny, což by se mu v rodné zemi vzhledem k nepokojům v Libyi nepodařilo. Středisko Migrace mu uspořádalo malou oslavu s narozeninovým dortem a dárkem -  autíčkem na ovládání, které mu udělalo velikou radost. „Bylo pro nás velkou odměnou za naši práci vidět radost v Adelových očích, když sfoukával svíčky,“ říká Lucie Kučerová, pracovnice Střediska Migrace.  20.7. pak tento chlapec podstoupil plánovanou operaci. Bezproblémový průběh operace i následné léčby umožnil, aby Adel s tatínkem odcestovali již 11. 8. zpět domů.

 

Jako druhá podstoupila operaci šestnáctiletá Fatma. I její operace proběhla bez problémů  Několik dní strávila ve FN Motol a nyní probíhá rekonvalescence v ODL.  

 

Nejmladší Salem, jehož zdravotní stav byl nejkomplikovanější, podstoupil  úspěšně operaci 9. 8.  V současné době je stále ve FN Motol, kde probíhá pooperační péče.

 

Důležité pro libyjské rodiny je, že mají možnost sledovat televizní vysílání v arabském jazyce a mají proto přehled o aktuálním dění v jejich zemi. Neobjeví-li se žádné komplikace, budou moci brzy odcestovat zpět do Libye, kde zůstává převážná část jejich příbuzenstva.

 

Příběh pacientů z Libye zaujal i Českou televizi, která o nich natočila již 2 reportáže. Jednu krátce po jejich příjezdu (ke shlédnutí v archivu ČT) a druhou nyní po provedení všech operací (archiv ČT).

 

„Vzhledem k tomu, že děti a jejich rodiče se dorozumívají pouze v arabském jazyce bylo pro nás velmi důležité zajistit tlumočení osobou, která nejen dobře ovládá oba jazyky a zná zdravotní terminologii, ale orientuje se v českých a arabských kulturních zvyklostech. Toto je velmi důležité nejen pro klienty, ale hlavně pro zdravotnická zařízení, kde se děti léčí,“ sdělila vedoucí Střediska Migrace Světlana Porche a pokračuje: „Charita Praha zajišťuje sociální asistenci, volnočasové aktivity pro klienty, nezbytné materiální potřeby a přímou pomoc. Chci podotknout, že pro bezproblémový průběh pobytu libyjských klientů v cizím prostředí je velmi důležitá sladěná komunikace mezi všemi partnery projektu se kterými  dlouhodobě spolupracujeme – Ministerstvo vnitra, FN Motol a Olivova dětská léčebna. A protože nám jde všem o stejnou věc, uzdravení dítěte, je MEDEVAC jeden z našich nejmilejších projektů,“ doplňuje Světlana Porche.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371