Pokračujeme v pomoci cizincům z třetích zemí

V týmu pracovníků Střediska Migrace Arcidiecézní charity Praha působí terénní pracovníci, kteří sami pocházejí z cizineckých komunit. I v roce 2015 pomáhají při integraci cizinců díky projektu podpořenému Ministerstvem vnitra z programu Integrace cizinců 2015. »»»

leták integrace.pdfCílem projektu Zapojení streetworkerů z řad cizineckých komunit do integrace cizinců je využít potenciálu vyškolených terénních pracovníků, kteří sami pocházejí z cizineckých komunit k posílení informovanosti cizinců a úspěšné integraci.

Výhodou streetworkerů z cizineckých komunit je, že se jim daří lépe prolomit bariéru nedůvěry vůči neziskovým organizacím. Díky tomu se nám daří efektivněji poskytovat naše služby. Cizincům z třetích zemí nabízíme sociální a právní poradenství, asistence na úřadech, u lékaře atd. Nedílnou součástí projektu jsou pravidelné asistence na Odboru azylové a migrační politiky v Příbrami a Mladé Boleslavi a zprostředkování tlumočení.

Projekt jsme úspěšně realizovali i v předchozích letech a můžeme tak navázat na naše bohaté zkušenosti a prověřenou síť terénních pracovníků. Věříme, že i tento rok pomůžeme co největšímu počtu cizinců.

Více o naší pomoci migrantům a uprchlíkům.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371