Pomoc migrantům přivedla ke společnému stolu odborníky z ministerstva a Charity

Středisko Migrace pokračuje v projektu „Zapojení streetworkerů z řad cizineckých komunit do integrace cizinců“. Ve snaze zlepšovat svou práci na pomoc migrantům iniciovali pracovníci Střediska Migrace schůzku s pracovníky z Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra (OAMP). Setkání proběhla během února a března na čtyřech pobočkách OAMP, kde Charita poskytuje migrantům asistenci.

Streetworkery z řad cizineckých komunit zapojujeme do naší práce již od roku 2012. Vycházíme tak ze zkušeností z předchozích let. „Snažíme se naše služby neustále zdokonalovat a přizpůsobovat potřebám klientů,“ říká Světlana Porsche, ředitelka Střediska Migrace. I proto v předchozích dvou měsících proběhla setkání s pracovníky Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra na všech pobočkách, kde poskytujeme naše služby. Těmi jsou v Praze pracoviště na Žukovského a Cigánkova a ve Středočeském kraji pobočky v Mladé Boleslavi a v Příbrami.

„Během schůzky jsme mluvili o nových trendech v oblasti integrace migrantů a diskutovali jsme o námětech, jak naši spolupráci zlepšit. Měli jsme příležitost představit pracovníky Charity, kteří na pobočkách OAMP pracují. Celý rok se s kolegy z ministerstva setkáváme v běhu při řešení konkrétních záležitostí klientů, a proto bylo cenné vidět se tentokrát v klidu a bez přepážky mezi námi“ popisuje průběh schůzky Světlana Porsche.

Naše středisko neposkytuje služby pouze v rámci projektu „Zapojení streetworkerů z řad cizineckých komunit do integrace cizinců“, ale i v dalších projektech. Představili jsme proto pracovníkům OAMP i ostatní služby. „Snažíme se klientům nabídnout co nejširší škálu podpory a co nejkomplexnější služby,“ doplňuje Světlana Porche. „Náplní projektu nejsou pouze asistence na OAMP, ale také na úřadech práce, u lékaře nebo ve školách. Zkrátka všude tam, kam člověka život zavede.“

 

MV ČRAsistence na odděleních pobytu cizinců Ministerstva vnitra je financovaná z prostředků Ministerstva vnitra. 

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371