Zajištění sociálních služeb pro přesídlené krajany

Zajištění sociálních služeb pro přesídlené krajany Cílovou skupinou, kterou se projekt zabývá, jsou krajané, tedy etničtí Češi, kteří trvale žijí mimo území České republiky. Tito cizinci doloží osvědčení o českém původu a na základě rozhodnutí MV ČR je jim povolen trvalý pobyt. To se může týkat také jejich rodinných příslušníků.

Účelem projektu je zajištění sociálních a asistenčních služeb souvisejících s repatriací českých krajanů do ČR, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 8. prosince 2014 č. 1014, kterým vláda schválila zásady politiky vlády ve vztahu k přesídlování českých krajanů ze zahraničí.

Arcidiecézní charita Praha poskytuje tyto činnosti:

 • asistenci při transferu osob a majetku,
 • asistenci při přechodném ubytování po příjezdu do ČR,
 • asistenci při zajištění bydlení,
 • asistenci při zajištění zaměstnání,
 • asistenci při podávání žádosti dle školského zákona nebo zákona o vysokých školách o uznávání zahraničního vzdělání v ČR,
 • finanční výpomoc,
 • zajištění jazykového a integračního kurzu,
 • pomoc při integraci,
 • tlumočení a předklady,
 • poskytnutí materiálního zabezpečení k zajištění sociálních potřeb.

Fotogalerie: Společenské setkání s krajany v dubnu 2015

Pomoc při integraci krajanům přesídleným do ČR poskytuje Arcidiecézní charita Praha v době jejich dočasného pobytu i po jejich přestěhování do místa trvalého bydliště v celkové délce max. 12 měsíců od příjezdu do ČR. Asistence zahrnuje zejména doprovody krajanů při jednání s úřady, úhradu správních poplatků, zajištění lékařské péče, předškolního vzdělávání, povinné školní docházky a středoškolského vzdělání.

Novinky z projektu:

Krajané z Ukrajiny: Čeština nás baví!

Krajané z Ukrajiny: Čeština nás baví!

Naši lektoři českého jazyka uspořádali pro krajany z Ukrajiny, kteří přesídlili díky vládnímu programu zpět do Česka, setkání s názvem Den s češtinou. „V den státního svátku 8. května jsme připravili intenzivní kurz českého jazyka. Krajané shlédli ukázky z českých filmů, zpívali, odhadovali a doplňovali různá česká přísloví, lámali si jazyk jazykolamy. Setkání bylo určeno pro celé rodiny a proběhlo v příjemné neformální atmosféře," říká lektorka Nataliya Prokip. 

 

Jak slavili Vánoce krajané z Ukrajiny a Venezuely, kteří přesídlili do Česka

Jak slavili Vánoce krajané z Ukrajiny a Venezuely, kteří přesídlili do Česka

Jak Češi prožívají Vánoce? Jak se na ně připravují? A jak to máme udělat my?
To jsou otázky, které si kladli krajané z Ukrajiny a Venezuely, kteří mají české kořeny a nyní se přesidlují zpět do České republiky a snaží plně zapojit do života v nové zemi.

V Česku se zabydlelo již 1 000 krajanů z Ukrajiny

V Česku se zabydlelo již 1 000 krajanů z Ukrajiny

Od roku 2015 přesídlila do Česka již tisícovka krajanů a potomků krajanů z Ukrajiny. Podpořil je v tom vládní program, na kterém se od začátku podílí Arcidiecézní charita Praha. Pomáhá krajanům s integrací a poskytuje jim sociální asistenci.

Projekt Přesídlení krajanů úspěšně pokračuje i v roce 2018

Projekt Přesídlení krajanů úspěšně pokračuje i v roce 2018

Arcidiecézní charita Praha pokračuje v zajišťování sociální asistence pro krajany přesídlené do Česka dle usnesení vlády 1014/2014 pro období let 2017 – 2020. Za dobu trvání tohoto projektu se přesídlilo už 907 osob! (V roce 2015 – 225 osob, v roce 2016 – 287 osob a v roce 2017 – 314 osob). Máme za sebou čtvrtinu roku 2018, za tu dobu přijelo 83 lidí.

Integraci krajanů z Ukrajiny bude v dalších čtyřech letech zajišťovat Arcidiecézní charita Praha

Integraci krajanů z Ukrajiny bude v dalších čtyřech letech zajišťovat Arcidiecézní charita Praha

Ve výběrovém řízení hledalo Ministerstvo vnitra partnera, který bude poskytovat integrační služby krajanům z Ukrajiny, kteří přesídlují do České republiky. Ve veřejné zakázce zvítězila Arcidiecézní charita Praha a tím se znovu stala zajišťovatelem sociálních služeb pro krajany přesídlené dle usnesení vlády 1014/2014 pro období let 2017 – 2020.

Krajané z Ukrajiny slaví české Vánoce

 Krajané z Ukrajiny slaví české Vánoce

Na Vánoce se připravují i krajané z Ukrajiny, kteří se přesídlili zpět do Česka, odkud pocházejí jejich předci. Jsme rádi, že jim naše Charita může asistovat při integraci do naší společnosti. Za dva roky trvání projektu přišlo do Česka z Ukrajiny již více než 500 osob.

Již tři stovky krajanů z Ukrajiny našly v Česku nový domov

Během května přijíždí do Česka další tři desítky krajanů z Ukrajiny, kteří zde hledají nový domov. Podporu české vlády při přesídlení využilo za poslední rok již více než 300 Ukrajinců s krajanskou vazbou na Českou republiku. Asistenci při integraci jim poskytuje Středisko Migrace Arcidiecézní charity Praha.

Uplynul rok od příjezdu prvních krajanů z Ukrajiny. Jejich integrace se daří

Uplynul rok od příjezdu prvních krajanů z Ukrajiny. Jejich integrace se daří

Dnes, 3. března 2016, uplynul rok od příjezdu prvních krajanů z Ukrajiny. Česká republika tehdy přijala první skupinu lidí, kteří díky svým českým kořenům mohli natrvalo přesídlit do Česka. Česká vláda jim nabídla trvalý pobyt a také podporu při integraci. Tu krajanům poskytuje Arcidiecézní charita Praha. Jejich integrace se daří.

Stěhování za novým domovem

Stěhování za novým domovem

Mezi potomky krajanů z Ukrajiny, kteří se přesídlili v uplynulém roce zpět do České republiky, bylo i několik lidí v důchodovém věku. Mezi nimi i paní Firsová, která se nedávno odstěhovala do svého nového trvalého bydliště. Za celý tým Střediska Migrace Vám přejeme mnoho zdraví, pohody a radosti do dalších let.

Krajané z Ukrajiny poznávají naši zemi i tradice

Krajané z Ukrajiny poznávají naši zemi i tradice

Potomkům krajanů z Ukrajiny, kteří přesídlili do České republiky, se integrace daří. Hledat práci a bydlení jim pomáhá Arcidiecézní charita Praha. Ve volném čase poznávají naši zemi a tradice.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371