Sociální poradenství cizincům pokračuje. Nově rozšiřujeme konzultační hodiny

Středisko Migrace poskytuje sociální poradenství na čtyřech Odborech pobytů cizinců – Odborech azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra (OAMP), a to na dvou pobočkách v Praze, na pobočce v Mladé Boleslavi a v Příbrami. V loňském roce byla poskytnuta pomoc 2 000 klientům a tento rok jsme pro velký zájem o naše služby posílili otevírací hodiny poraden.

Kromě poradenství v našich poradnách asistujeme klientům s vyplněním žádostí, tlumočením na přepážkách, poskytnutím informací o náležitostech potřebných k různým typům pobytů na území ČR. Poskytujeme také právní poradenství ohledně obdrženého rozhodnutí z Ministerstva vnitra.

„Tato forma podpory je podle mé zkušenosti pro klienty nepostradatelná,“ říká sociální pracovnice Střediska Migrace Jana Vondráčková. Do týmu Střediska Migrace Arcidiecézní charity Praha nastoupila nedávno, v předchozích letech působila na stejné pozici v Charitě v Hradci Králové. „Nejvíce mě těší, že můžu vidět téměř bezprostředně výsledky naší práce. Často dostáváme od klientů pozitivní zpětnou vazbu, kdy nám přijdou poděkovat za pomoc s řešením složité pobytové otázky.“

Na pobočkách OAMP Cigánkova (Chodov) i OAMP Žukovského (Ruzyně) nás klienti mohou najít v pondělí a ve středu od 9.00 do 17.00 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 9.00 do 14.00 hodin. Na terénní poradenství do Mladé Boleslavi vyjíždíme v pondělí od 9.00 do 15.00 hod a do Příbrami vždy ve středu od 9.00 do 15.00 hod.

Naše Poradna pro migranty a uprchlíky (Londýnská 44, Praha 2) poskytuje i nadále své služby v úředních hodinách v pondělí a ve čtvrtek od 10.00 do 16.00 hodin.

Poradenství na pobočkách OAMP probíhá v rámci projektu „Zapojení streetworkerů z řad cizineckých komunit do integrace cizinců“, který je spolufinancován z programu Ministerstva vnitra „Integrace cizinců 2017“.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371