Středisko Migrace se úspěšně zapojilo do integrace cizinců i v roce 2017

V roce 2017 jsme navázali na projekt „Zapojení streetworkerů z řad cizineckých komunit do integrace cizinců“, který probíhal i v předchozích letech. Během roku 2017 jsme čtyřem tisícům klientů poskytli 5220 intervencí.

Pomoci cizincům v rámci projektu „Zapojení streetworkerů z řad cizineckých komunit do integrace cizinců“ se věnujeme již řadu let. Poskytujeme sociální a právní poradenství a asistenční služby cizincům z třetích zemí.  Naši pracovníci jsou k dispozici přímo v prostorech Odboru azylové a migrační politiky (OAMP) v Praze a také v Příbrami a Mladé Boleslavi. Zájemci o služby se na nás mohou obrátit také v Poradně pro migranty a uprchlíky v Londýnské ulici přímo v centru Prahy.

Klienti k nám přicházeli jak s požadavky, které jsme byli schopni vyřešit při jedné návštěvě, tak s komplikovanými problémy, které si vyžádaly dlouhodobou spolupráci. Asistovali jsme například na přepážkách OAMP při vyplňování žádostí, zajistili jsme překlady dokumentů a tlumočení, nebo asistence ve školách u zaměstnavatele anebo u lékaře.  Mnozí ze  čtyř tisíc klientů se k nám vraceli opakovaně nebo předali informace o našich službách svým krajanům. 

Do projektu jsou zapojení terénní pracovníci z Ukrajiny, Ruska, Vietnamu nebo Mongolska. Spolupráce se streetworkery z třetích zemí se nám velmi osvědčila, protože nám pomáhá překonávat prvotní nedůvěru klientů. Streetworkeři fungují jako interkulturní pracovníci.

Projekt hodnotíme velmi úspěšně a rádi bychom v něm pokračovali i v roce 2018.

 

Ministerstvo vnitraAsistence na odděleních pobytu cizinců Ministerstva vnitra je financovaná z prostředků Ministerstva vnitra.

 

 

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371