Streetworkeři se setkali na vzdělávacím semináři

V rámci projektu Zapojení streetworkerů z řad cizineckých komunit podpořeného z programu Ministerstva vnitra "Integrace cizinců 2016", proběhl ve čtvrtek 8. září vzdělávací seminář pro pracovníky v projektu. Cílem setkání byla výměna zkušeností a sdílení nových kazuistik klientů.

Terénní a sociální pracovníci i tlumočníci z řad komunit cizinců se aktivně zapojili do přípravy semináře, a to přípravou komentářů k nejdůležitějším sekcím pobytového zákona. Po vyslechnutí příspěvku se účastníci dělili o své zkušenosti k danému tématu a během diskuze se objevovaly nové dotazy. Někteří kolegové představili i kazuistiky. To vše pomohlo k  uchopení dané problematiky praktickou cestou. Nejzajímavější byly příklady o zaměstnanecké kartě a studentském pobytu.

Ze zkušenosti se ukázalo, že otázky typu: jaké jsou náležitosti k jednotlivým pobytům, do kdy je potřeba podat žádost o prodloužení pobytu nebo jaké jsou postupy po schválení pobytu, apod., jsou nejčastější ze strany klientů. Taky tlumočení ruského, anglického a vietnamského jazyka je dennodenní výzvou pro streetworkery, co jim ale usnadňuje skutečnost, že jsou to povětšině rodilí mluvčí.

Celkově byl seminář interaktivní a přinesl mnoho zajímavých postřehů, poznatků a dotazů. Mimo jiné došlo i k lepšímu provázání pracovního týmu. Všichni pracovníci seminář hodnotili velmi pozitivně a již nyní se těší na nové klienty na pobytových odděleních Ministerstva vnitra - na Odboru azylové a migrační politiky v Praze, v Mladé Boleslavi a v Příbrami, kde poskytujeme poradenství.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371