Světový den migrantů a uprchlíků

Světový den migrantů a uprchlíků

V neděli 15. ledna si bude Katolická církev připomínat Světový den migrantů a uprchlíků. Již více než 100 let se vždy na první neděli po svátku Křtu Páně připomíná den, kdy myslíme na utrpení těch, kteří jsou nuceni opustit své domovy a odejít do neznáma. Je to i příležitost připomenout, co na pomoc těmto lidem děláme.

Arcidiecézní charita Praha již 15 let realizuje jako jednu ze svých činností projekt s názvem Pomoc migrantům a uprchlíkům. Plní tím své poslání pomáhat lidem v nouzi nehledě na rasu a náboženství. Za dobu, po kterou tento projekt funguje, pomohla Charita mnoha tisícům lidí z několika desítek států.

Poskytujeme sociální a právní poradenství migrantům a uprchlíkům v rámci sítě poraden Charity Česká republika. Služby odborného sociálního poradenství poskytujeme bezplatně ambulantní formou v sídle Poradny pro migranty a uprchlíky v Praze a terénní formou podle individuálních potřeb klienta mimo poradnu na území Prahy a Středočeského kraje. Jedním z největších programů pomoci je v současné době program na pomoc v integraci krajanů z Ukrajiny. Pomáháme v něm tzv. Volyňským Čechům (obyvatelům Ukrajiny s českými kořeny) při jejich dobrovolném přesídlení do České republiky.

Projekt pomoci migrantům a uprchlíkům je odpovědí Charity a Katolické církve v naší zemi na aktuální potřeby lidí kolem nás. Hlavní zásadou je pomáhat těm, kteří danou pomoc skutečně potřebují, a to profesionálním způsobem. Věříme, že naše práce je nejen svědectvím o správném lidském postoji vůči potřebným, ale také nezbytnou součástí budování spravedlivější společnosti.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371