Téma: migrace

Téma: migrace

Dostáváme od čtenářů i od novinářů dotazy, jak reagujeme na současnou situaci zvýšeného přílivu běženců ze Středozemí, zda a jak se naše Charita pomoci migrantům věnuje. Požádali jsme o odpověď Mgr. Světlanu Porche, ředitelku Střediska Migrace Arcidiecézní charity Praha.

Zdá se, že společnost se rozdělila na dva protikladné tábory. Jako organizace, která se integrací cizinců profesionálně zabývá, chápeme oba dva. Pokud se na situaci díváme reálně, vidíme na jednu stranu jako katolická charita potřebu pomoci lidem v nouzi, na straně druhé i obtíže s integrací spojené.

Pomoc třem tisícům migrantů

Pomoci migrantům se náš specializovaný tým věnuje už od roku 1995. Mezi odborníky jsou sociální pracovníci, právníci, psychologové, tlumočníci, součástí týmu jsou také terénní pracovníci z řad cizinců, kteří se v naší zemi už integrovali. Rozvíjíme řadu projektů. Dojíždíme každý týden do Zařízení pro zajištění cizinců Bělá – Jezová, kde migrantům poskytujeme sociální a právní poradenství, i do dalších středisek Správy uprchlických zařízení. Provozujeme odbornou sociální poradnu pro cizince žijící v naší zemi s různými druhy pobytu. Poskytujeme sociální asistenci v programu MEDEVAC, pomáháme při integraci potomkům krajanů z Ukrajiny. Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Magistrátem hl. m. Prahy realizujeme další projekty, jejichž cílem je pomoc cizincům.

Nepodléháme módním vlnám v tom smyslu, že bychom se o pomoc migrantům začali zajímat až v souvislosti se zájmem médií. Migranti byli vždy potřebnou cílovou skupinou, která je zranitelná mj. proto, že se hůře orientuje v našem právním řádu, kultuře a mnohdy čelí předsudkům majoritní společnosti. Každý rok se na naše služby obrátí zhruba tři tisíce žadatelů o azyl, azylantů i cizinců s trvalým pobytem.

Připraveni pomoci

Současnou situaci žadatelů o azyl ze Středomoří sledujeme a připravujeme se na okamžik, kdy v naší zemi získají mezinárodní ochranu. Připravujeme možnosti, jak personálně posílit tým migračního oddělení, jednáme na úrovni Charity Česká republika i České biskupské konference. Církev vyzve farnosti, aby se ve spolupráci s Charitou na pomoci podílelo co nejvíce lidí. Jakmile vláda či Ministerstvo vnitra formulují podmínky, podle nichž bude podpora imigrantům v jejich integraci probíhat, jsme připraveni se do této práce zapojit. Věříme, že naše zkušenosti budou pro všechny přínosem.

Mgr. Světlana Porche
ředitelka Střediska Migrace

Více o práci Střediska Migrace

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371