Zapojení streetworkerů z řad cizineckých komunit do integrace cizinců 2019

Asistence na Odděleních pobytu cizinců Ministerstva vnitra Cílem projektu je poskytovat poradenství na několika odděleních pobytu cizinců Ministerstva vnitra ČR, v Poradně pro migranty a uprchlíky a také v terénu na území Prahy a Středočeského kraje. Poradenské služby jsou bezplatné, kvalifikované a díky účasti pracovníků z řad cizinců je usilováno o odstranění bariéry nedůvěry mezi cizinci a úředníky. Jedním z cílů projektu je nabídnout cizincům bezpečnou alternativu ke klientskému systému a zprostředkovatelům, kteří poskytují pomoc za úplatu.

Cílovou skupinou jsou občané třetích zemí (tj. zemí mimo země EU) pobývající legálně na území ČR, kteří nejsou žadateli ani poživateli mezinárodní ochrany.

Popis aktivit projektu:

Projekt usiluje o vytvoření co nejvhodnějších podmínek pro integraci cizinců na území Prahy a Středočeského kraje. Služby, kterými tohoto cíle chceme dosáhnout, jsou:

  • Asistence na odděleních pobytu cizinců MV ČR - cílem je pomoc cizincům při zorientování se v pobytové agendě, ale i v prostorách úřadu. Služba zahrnuje např. pomoc při vyplnění formulářů, kontrolu dokládaných dokumentů a příloh, konzultaci rozhodnutí, tlumočení apod. Pravidelně působíme na pracovišti Ministerstva vnitra – Praha I, Žukovského 888/2 a Praha II, Cigánkova1861/2. Ve Středočeském kraji dojíždíme pravidelně do Mladé Boleslavi a Příbrami.
  • Sociální poradenství a asistence – v rámci základního a odborného sociálního poradenství jsou cizinci informováni o tom, jaké služby jsou jim k dispozici k řešení jejich nepříznivé sociální situace, a to jak uvnitř, tak vně naší organizace. Rovněž podporujeme cizince v orientaci v oblasti legálnosti jejich pobytu, v oblasti sociálního a zdravotního systému, vzdělávání, bydlení, zaměstnání, podnikání apod. V případech, kdy by mohlo dojít k omezení práv a zájmů cizince na základě jazykové bariéry nebo pro jeho nedostatečnou orientaci v dané oblasti, nabízíme také doprovody na úřady a další instituce.
  • Právní poradenství a asistence – nejčastěji se týká zákona o pobytu cizinců, zákona o zaměstnanosti, a problematiky související s rodinným a občanským právem. Poskytujeme informace o právech a povinnostech účastníka řízení, asistujeme při sepisování podání souvisejících se správním nebo soudním řízením, asistujeme při předávání rozhodnutí, podávání návrhů, seznámení se se spisem apod.
  • Aktivní oslovování cizinců prostřednictvím terénní práce - tato služba je založena na aktivním přístupu ke klientům a spočívá v monitoringu, identifikaci a kontaktování cizinců v jejich přirozeném prostředí. Cizincům jsou během terénní práce předávány letáky s informacemi o službách projektu v různých jazykových mutacích.

Závěrečné zprávy

2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

Ministerstvo vnitra ČR

Projekt Zapojení streetworkerů z řad cizineckých komunit do integrace cizinců je  spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR v rámci programu „Integrace cizinců“.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371