Poradna pro migranty a uprchlíky

(registrace MPSV č. 7026827)

Jste cizinec a potřebujete poradit v oblasti sociální nebo právní?
Potřebujete asistenci na úřadech nebo institucích?

Kontaktujte naši poradnu.

Naším cílem je poskytnout vám nezbytnou a adekvátní pomoc zejména prostřednictvím sociálního a právního poradenství na území Prahy a Středočeského kraje.

Cílové skupiny

Pomoc je určena cizincům s různými druhy pobytu, žadatelům o mezinárodní ochranu a státem uznaným uprchlíkům.

Poskytujeme služby

 • sociální a právní poradenství
 • asistence při jednání na úřadech a institucích (lékař, škola, pojišťovna...)
 • pomoc při integraci do společnosti
 • poradenství v oblasti zaměstnanosti v ČR a pracovně-právních vztahů (informace o možnostech rekvalifikace, pomoc při nostrifikaci dokumentů, hledání zaměstnání, vyřizování pracovních povolení)
 • pomoc při vyhledávání zaměstnání
 • pomoc při hledání ubytování
 • informace o jazykových kurzech češtiny pro cizince
 • krizová pomoc 
 • materiální pomoc v naléhavých případech
 • humanitární sklad šatstva
 • psychická a duchovní podpora
 • zprostředkování na další služby a zařízení
 • preventivní aktivity
 • distribuce informačních materiálů

Otevřeno

Pondělí: 10 – 16 hodin
Čtvrtek:  10 – 16 hodin
Konzultace v jiný den je možná po telefonické domluvě.
Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně ambulantní a terénní formou.

Další aktivity poradny

Spolupráce se Správou uprchlických zařízení 
Projekt MEDEVAC 
Zapojení streetworkerů z řad cizineckých komunit do integrace cizinců
Program podpory při potírání nelegální migrace 

Kontakt

Mgr. Světlana Porche – vedoucí Střediska Migrace, sociální pracovnice
JUDr. Anna Zemková – právnička
Mgr. Irena Adamenková – sociální pracovnice
Bc. Michaela Bošková – sociální pracovnice
Mgr. Pavlína Jilečková – sociální pracovnice

Kontakty na ostatní poradny a služby, užitečné odkazy

Poradenská centra pro cizince a uprchlíky v rámci sítě Charity ČR
Poradny v rámci sítě Charity ČR
Registr poskytovatelů sociálních služeb – vyhledání služby
Aktuální informace MV ČR o změnách cizineckého zákona od 1. 1. 2011

Činnost Poradny pro migranty a uprchlíky podporují

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo vnitra
Správa uprchlických zařízení MV ČR
Magistrát Hlavního města Prahy
European Cooperation in Science and Technology
Tříkrálová sbírka, drobní dárci

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371