Benefiční koncert

Vstupenky na benefiční koncert pro Českou nemocnici v Ugandě jsou již v prodeji! 

Koupit vstupenky on-line

Hledáme dobrovolníky

Pomozte nám zorganizovat Národní potravinovou sbírku. Letos proběhne v sobotu 10. listopadu.

Více...

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

25 let Adopce na dálku

Díky vaší pomoci mohlo získat vzdělání 32 tisíc potřebných dětí.
Děkujeme!

Chcete pomoci i Vy?

Pečovatelská služba: Další podrobnosti o službě, pravidlech a metodě jejího poskytování

Poslání

Posláním pečovatelské služby poskytovat a zajišťovat především seniorům a dospělým lidem se zdravotním postižením podporu a pomoc takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby mohli i nadále zůstat ve svém důvěrně známém domácím prostředí a zachovat si tak navyklý způsob života a společenské zázemí, na které jsou zvyklí.

Zásady poskytování sociální služby

  • Ctíme hodnotu jednotlivce: ctíme hodnotu každého jednotlivce bez ohledu na jeho původ, rasu, postavení, pohlaví, sexuální orientaci, věk, postižení, náboženství nebo přínos pro společnost.
  • Respekt: respektujeme individualitu klienta, respektujeme odlišné politické názory, náboženské přesvědčení a individuální životní postoje klienta k různým oblastem jeho života.
  • Poctivost: jednáme čestně, spolehlivě a důvěryhodně.
  • Podpora nezávislého života: poskytujeme takové služby, které směřují k tomu, aby klienti mohli zůstat součástí místního společenství, aby mohli využívat přirozené vztahové sítě a mohli využívat co nejvíce své schopnosti a možnosti.

Popis služby

Klientům pečovatelské služby jsou poskytovány koordinátorkou – sociální pracovnicí a pečovatelkami nejčastěji tyto činnosti:

  • Základní sociální poradenství:

Poskytnutí informací o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle individuálních potřeb.

Poskytnutí informací o dalších formách pomoci, např. o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče, apod.

Poskytnutí informací o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb.

Poskytnutí informací o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů, směřujících k  zabránění sociálnímu vyloučení a vzniku závislosti na službě.

Poskytnutí informací o možnostech podpory členů rodiny v případě, kdy se spolupodílejí při péči o člena rodiny.

  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a pomoc při osobní hygieně

Poskytujeme pomoc a podporu klientům se všemi úkony ranní a odpolední osobní hygieny, vždy dle jejich individuálních potřeb. Tento úkon zajišťujeme klientům i o víkendech a svátcích.

  • Pomoc při zajištění stravy

Poskytujeme pomoc podporu klientům při vybírání stravy pro dodavatelskou firmu, která klientům dováží obědy, pro výběr nákupu potravin pro vlastní vaření.  Donášíme klientům stravu od výrobců dle jejich  určení. Podporujeme klienty při přípravě jednoduchých jídel a nápojů, pomáháme jim při jejich konzumaci.

  • Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Zajišťujeme v pracovní dny klientům pomoc při běžném úklidu jejich domácnosti nebo pomoc při úklidu těch místností, které klient užívá společně s jeho blízkými. A všechny činnosti spojené s péčí o domácnost.

Zajišťujeme klientům v pracovní dny individuální běžný nákup základních potravin a předmětů denní spotřeby a to především v provozovnách umístěných v nejbližším okolí jejich bydliště. 

Zajišťujeme klientům pomoc v jejich domácnosti s využitím  jejich vlastních prostředků při pravidelném praní, žehlení osobního i ložního prádla.

Zajišťujeme klientům v pracovní dny individuální drobné pochůzky v nejbližším okolí bydliště nebo i další dle zadání klienta.

Donášku vody pro osobní potřebu klienta zajišťujeme, vzhledem k lokalitě poskytování služby, pouze v případě odstávky městského vodovodu.

Zajišťujeme klientům možnost tzv. velkého  nákupu, a to především věcí, které nejdou zajistit při tzv. běžném nákupu.

  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 Zajišťujeme klientům v případě jejich potřeby doprovody do různých institucí např. nákupy, návštěva lékaře, úřadů.

Metody práce

Dodržování pravidel poskytování služby, se kterými je každý klient seznámen, zaručujeme především tím, že u klienta pracují nejméně dvě pečovatelky, jsou schopny se vzájemně zastoupit, tím je zaručeno klientovi nepřetržité poskytování pečovatelské služby ve stejné dohodnuté kvalitě.

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371