Pomozte seniorům

Zapomenutý Domov pro seniory, lidi s postižením a nemocné v běloruském Kryčevě potřebuje naši pomoc. 

Čtěte více informací...

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Pomáhejte pomáhat!

Pomáháte rádi? Vyberte si způsob, jak podpořit lidi, kteří to potřebují.

 Více...

Charita připravuje čtyři nové sociální byty

Čtyři nové sociální byty připravuje Arcidiecézní charita Praha v domě na Slaviborském náměstí v Praze - Třeboradicích. Umožní to rekonstrukce financovaná z evropských fondů a spolupráce s Městskou částí Praha - Čakovice, která je vlastníkem objektu. V současné době vybírá Charita ve veřejné zakázce dodavatele stavebních prací a vybavení domu.

Arcidiecézní charita Praha v rámci výše uvedeného projektu připravuje rekonstrukci objektu na adrese: Slaviborské nám. 181/4, Praha 9 - Třeboradice.

V objektu na adrese Slaviborské náměstí 180/4, který je v současné době ve špatném technickém stavu, vznikne sociální bydlení se čtyřmi bytovými jednotkami určenými k bydlení pro rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci s kapacitou pro deset osob.

Objekt je ve veřejném vlastnictví Městské části Praha - Čakovice a bude provozován Arcidiecézní charitou Praha.

Důvodem realizace projektu je nedostatečná kapacita sociálního bydlení v lokalitě pro rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci a v bytové nouzi včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem /samoživitelkou. Tyto skupiny osob jsou ohroženy sociálním vyloučením, mají problém se sociálním začleněním a osamostatněním. Realizace projektu rozšíří kapacity sociálního bydlení a poskytne pomoc při opětovném začleňování a osamostatnění těmto skupinám.

Během realizace projektu vzniknou čtyři nové byty sociálního bydlení, které budou splňovat požadavky na trvalé bydlení a budou k tomuto účelu užívány. Ubytování bude poskytováno na základě uzavřené nájemní smlouvy.
Při výběru osob z cílové skupiny bude dodržován nediskriminační přístup. Součástí projektu je poskytování sociální podpory, kterou budou zajišťovat sociální pracovník a komunitní sociální pracovník.

Ve společně sdílených prostorách plánujeme prostor pro komunitní péči. Sociální pracovníci se budou rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci věnovat dle potřeb jednotlivých osob.

V současné době probíhá Veřejná zakázka na dodavatele-realizátora stavebních prací a dodavatele vybavení kuchyní, WC a společných prostor.

Název projektu: Sociální bydlení v Praze Třeboradicích
Registrační projektu: CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_043/0000569

Evropské strukturální a investiční fondy OP Praha - pól růstu ČR

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371