Pomozte seniorům

Zapomenutý Domov pro seniory, lidi s postižením a nemocné v běloruském Kryčevě potřebuje naši pomoc. 

Čtěte více informací...

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Pomáhejte pomáhat!

Pomáháte rádi? Vyberte si způsob, jak podpořit lidi, kteří to potřebují.

 Více...

Charita se ujala zchátralého objektu v Třeboradicích. Staví nové sociální byty

Charita se ujala zchátralého objektu v Třeboradicích. Staví nové sociální byty

Na začátku února zahájila Arcidiecézní charita Praha rekonstrukci objektu na Slaviborském náměstí v Praze Třeboradicích. Po dlouhá léta opuštěný bývalý rodinný dům se nachází v těsném sousedství charitního Centra pro tělesně postižené Fatima. Charita zde buduje čtyři nové sociální byty.

Charita se ujala zchátralého objektu v Třeboradicích. Staví nové sociální bytyStavebních prací se ujala firma NEO BUILDER a.s., která vyhrála výběrové řízení. „V první řadě bylo nutné objekt vyklidit a vyčistit přilehlý dvůr a zahradu a zahrady od lety nahromaděného nepořádku a náletových dřevin,“ popisuje Stanislav Fiala z Arcidiecézní charity Praha, „následovaly demoliční práce – odstranění zchátralé střechy, krovů, stropních konstrukcí a nestabilního zdiva. Pak přišlo na řadu oplocení pozemku. V současné době probíhají především práce na kanalizačních přípojkách, budování nových základů a výstavby přilehlé kočárkárny.“

Ukončení stavby je plánováno do konce tohoto roku. Sociální byty budou sloužit sociálně slabým rodinám.

Projekt je finančně podpořen evropskými fondy a Magistrátem hl. m. Prahy. Partnerem projektu je Městská část Praha Čakovice, která jako majitel přenechává objekt Arcidiecézní charitě Praha k dlouhodobému pronájmu.

Název projektu: Sociální bydlení v Praze Třeboradicích
Registrační projektu: CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_043/0000569

Evropské strukturální a investiční fondy OP Praha - pól růstu ČR

Související články

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371