Láskyplné přijetí je důležitější než polévka, čaj a teplá místnost

Láskyplné přijetí je důležitější než polévka, čaj a teplá místnost

Nízkoprahové centrum pro lidi v nouzi v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi otevřela Arcidiecézní charita Praha před dvěma lety. Od začátku zde pomáhají jako dobrovolnice sestry ze Společnosti Dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul. Požádali jsme je o rozhovor.

Rozhovor: Středisko pomoci Vackov 2013/2014

Rozhovor: Středisko pomoci Vackov 2013/2014

Během uplynulé zimy pomáhalo lidem bez domova Středisko pomoci Vackov. Na jeho provozu pracovalo několik neziskových organizací zabývajících se službami pro lidi bez domova. Za Arcidiecézní charitu Praha se do projektu zapojil Mgr. Lukáš Čuchna. Požádali jsme ho o krátké zhodnocení projektu.

Středisko pomoci Vackov poskytlo během zimy 10 tisíc noclehů

Středisko pomoci Vackov poskytlo během zimy 10 tisíc noclehů

Noclehárna Vackov, která poskytovala přes zimu krizové noclehy lidem bez domova, plánovaně končí svůj provoz 17. března.

Vytrácení soucitu je otázkou vytrácení zájmu o víru

Vytrácení soucitu je otázkou vytrácení zájmu o víru

V tomto zimním období je velkou starostí Charity poskytnout pomoc lidem bez domova. Přečtete si proto rozhovor se známým brněnským psychologem a profesorem Vladimírem Smékalem nejen o duši člověka bez přístřeší, který byl zveřejněn ve zkrácené podobě v příloze Katolického týdeníku Caritas.

Šdědrý večer v Azylovém domě sv. Terezie

Tradiční štědrovečerní menu: polévku, rybu s bramborovým salátem a vánoční cukroví jsme připravili pro klienty Azylového domu sv. Terezie pro lidi bez přístřeší. Prožili jsme krásný večer při vánoční atmosféře a nejdůležitější je, že nikdo nemusel zůstat sám. Děkujeme dobrovolníkům, kteří se na přípravě podíleli.

Přejeme všem, kteří mají k Charitě blízko, kteří se na její práci podílejí nebo se o ni zajímají, klidné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví a spokojenosti.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371