Ukončení zimních opatření v Azylovém domě sv. Terezie

Azylový dům sv. Terezie se jako každoročně zapojil do zimních krizových opatření. Opatření probíhala od prosince 2015 až do března 2016. Naše zařízení poskytlo během tohoto období pomoc 13 360 klientům, kterým jsme nabídli možnost teplého zázemí, teplé stravy, neomezené množství teplého čaje a možnost hygieny. Za hladký průběh zimních opatření patří velké díky celému týmu zaměstnanců z Azylového domu a brigádníkům, kteří se na nich podíleli.

Velikonoční mazance pro lidi bez přístřeší

Velikonoční mazance pro lidi bez přístřeší

Farnost sv. Ludmily na Vinohradech uspořádala velikonoční potravinovou sbírku pro lidi bez přístřeší z Azylového domu sv. Terezie. O velikonočním pondělí tak mohli klienti ochutnat pečené mazance, beránky či velikonoční vajíčka. "Chtěli jsme klientům zpřístupnit alespoň symbol Velikonoc a zpříjemnit jim sváteční den, protože my křesťané se dnes radujeme z Kristova vzkříšení a chceme tuto radost s klienty sdílet", říká sestra Imelda, která sbírku organizovala. Děkujeme!

Pomoc lidem bez domova během mrazivých dní

Pomoc lidem bez domova během mrazivých dní

Od pondělí 18. ledna je Nízkoprahové denní centrum, které provozuje Arcidiecézní charita Praha v pražském Karlíně, otevřeno lidem bez domova i přes noc. Přenocovat zde může 30 osob. Služba je zdarma.

Pražská konference o bezdomovectví

Pražská konference o bezdomovectví

Současnou podobu pomoci pro ženy bez přístřeší v Praze představila sestra Radima z Azylového domu sv. Terezie na Konferenci o bezdomovectví, kterou uspořádal 18. listopadu Magistrát hl. m. Prahy.

Čtyři nová lůžka pro ženy bez domova

Čtyři nová lůžka pro ženy bez domova

Azylový dům sv. Terezie rozšiřuje svou kapacitu o čtyři nová lůžka, která budou sloužit ženám bez domova. Během pobytu pracují ženy s pomocí sociálních pracovníků na upevňování návyků nutných k udržení samostatného bydlení a hledají cesty, jak nezůstat závislé na pomoci sociální služby.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371