Azylový dům

(registrace MPSV č. 5192117; Azylový dům je jedna ze služeb zastřešených ve středisku pomoci s názvem Azylový dům sv. Terezie)

Posláním Azylového domu je zajištění ubytování osobám, které nemají vlastní bydlení. Dobu pro ubytování by měl uživatel využít k upevnění návyků spojených s bydlením, k motivaci a nalezení cesty jak nezůstat závislý na pomoci sociální služby.

Komu umíme pomoci

Cílovou skupinou jsou dospělí muži a ženy, kteří jsou v tíživé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Z důvodu umístění azylového domu ve čtvrtém patře domu, neumíme službu poskytnout lidem, kteří nemohou sami vyjít schody.

Provozní doba Azylového domu

Služba je poskytována nepřetržitě.

Poskytované služby

 • cílem sociální služby je zlepšení sociální situace klienta
 • zárukou bydlení na 6 měsíců vytvořit podmínky pro řešení jiných životních situací
 • podpořit klienty v jejich snaze vést v přítomnosti i v budoucnosti samostatný a odpovědný způsob života
 • navázat na sociální schopnosti a dovednosti klienta, se kterými do služby vstoupil a během pobytu je prohloubit
 • klientům v produktivním věku pomoci při jejich uplatnění na trhu práce
 • podpořit klienty při jejich hledání samostatného bydlení různého typu dle jejich možností

Zásady poskytování služby

 • ubytování v Azylovém domě nezastupuje levné komerční ubytování, ale je určeno lidem, kteří jsou ochotni pracovat na zlepšení své sociální situace
 • práce je postavena na týmové spolupráci všech pracovníků v zařízení
 • principem práce je celoživotní vzdělávání a směřování k profesionalitě při jednání s uživatelem (pravidelné porady, hodnocení zaměstnanců, supervize, videotrénink, předávání služeb)
 • spolupráce s klientem je založena na partnerském přístupu bez předsudků, nehodnotíme jeho minulost nebo jeho chyby
 • služba je tvořena veřejnými a jasnými pravidly pro poskytnutí sociální služby, pravidla jsou závazná pro všechny uživatele a zaměstnance Azylového domu sv. Terezie
Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371