Noclehárna Azylového domu sv. Terezie

(registrace MPSV č. 3700404)

Sociální služba, která poskytuje lidem bez přístřeší přenocování a možnost osobní hygieny, je důležitou součástí prevence proti sociálnímu vyloučení ze společnosti a na základě osobní vůle klienta i aktivního řešení jeho sociální situace. Služba je sjednána individuálně s každým uživatelem na nejnutnější dobu, která představuje pro lidi bez přístřeší, bezpečí a odpočinek.

Komu umíme pomoci

Služba je určena pro dospělé muže a ženy bez přístřeší.

Provozní doba noclehárny

Od 18.00 do 7.00 hodin.

Cíle služby

Noclehárna je služba sociální prevence, jejímž cílem je snižovat počet lidí, kteří přespávají na ulicích, veřejných prostranstvích nebo v dopravních prostředcích Hlavního města Prahy. Naší snahou je snižovat riziko šíření chorob a parazitů, snižovat rizika zdravotní újmy lidí bez přístřeší zvláště v zimních měsících (např. omrzliny) a podporovat sociální začlenění uživatelů noclehárny vytipováním vhodných zájemců o sociální službu Azylový dům, nabídkou dalších projektů Arcidiecézní charity Praha a zprostředkováním jiných navazujících služeb.

Zásady poskytování služby

  • sociální služba je poskytována lidem, kteří jsou bez přístřeší a v situaci hmotné nouze, noclehárna nezastupuje levné komerční ubytování
  • námi poskytovaná služba není anonymní. Může být uzavřena jen se souhlasem uživatele s poskytnutím osobní údajů (Evidenční list) a na základě písemné Dohody o dočasném přístřeší
  • Noclehárna se poskytuje za úhradu (Vnitřní předpis – Pravidla pro vybírání platby na noclehárně)
  • práce je postavena na týmové spolupráci všech pracovníků v zařízení
  • principem práce je celoživotní vzdělávání a směřování k profesionalitě při jednání s uživatelem (pravidelné porady, hodnocení zaměstnanců, supervize, videotrénink, předávání služeb)
  • práce s klientem je založena na partnerském přístupu bez předsudků
  • tým pracovníků se snaží motivovat uživatele k dalším krokům, které sice nejsou podmínkou pro poskytování sociální služby noclehárna, ale vedou k řešení nepříznivé sociální situace klienta s respektem k osobní vůli klienta
  • služba je tvořena veřejnými a jasnými pravidly pro poskytnutí sociální služby, pravidla jsou závazná pro všechny uživatele a zaměstnance Azylového domu sv. Terezie
Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371