Nízkoprahové denní centrum Azylového domu sv. Terezie

(registrační číslo sociální služby 6879970)

Lidé bez přístřeší mohou využít služeb našeho Denního nízkoprahového centra. Cílem je poskytovat klientům možnosti osobní hygieny, ošacení a tím rozšiřovat jejich možnosti obstát v běžných situacích společenského života. Poskytnutím stravy se minimalizuje možná újma na zdraví z důvodu hladovění. Usilujeme o vytvoření zázemí pro odpočinek v bezpečném a teplém prostředí, při dlouhodobých mrazech také umožňujeme přenocování v jídelně na „teplé židli“. Pracovníci seznámí klienta s nabídkou možnosti využít další sociální služby (noclehárna, azylový dům).

Šatník

Šatník je k dispozici od 10.00 do 16.00 hodin každý všední den. Klienti si mohou pořídit prádlo, ošacení i obuv.

Poděkování patří všem, kteří nám pro naše klienty darovali své již nepotřebné oblečení a obuv a omlouváme se, že až na úplné, předem domluvené výjimky, není v našich silách zajistit dopravu vámi darovaných věcí k nám.

Šatstvo, které se nám rozhodnete věnovat, je možno do Azylového domu svaté Terezie přinést osobně kdykoli, jak ve všední dny, tak i o víkendech a svátcích. Pracovníci našeho zařízení slouží v nepřetržitých službách a tak zde vždy naleznete někoho, kdo váš dar s povděkem přijme a zprostředkuje, aby se věci dostaly těm nejpotřebnějším.

Hygiena

Sprchy pro může a pro ženy jsou k dispozici každý všední den od 13.00 do 16.00 hodin za 10 Kč.

Jídelna

Jídelna Azylového domu sv. Terezie se nalézá ve dvoře objektu a byla uvedena do provozu na jaře roku 2004. Je otevřena každý všední den od 10.00 do 12.00 hodin. Za cenu 5 Kč je zde k dostání polévka, chléb a čaj, dále káva za 5 Kč.

Děkujeme firmám, které nám darovaly potraviny pro naše klienty.

Zásady poskytování služby

  • nehodnotíme, co si klient zaslouží, ale poskytujeme pomoc těm, kteří to potřebují
  • služba může být poskytnuta anonymně
  • služby (jídlo, šatník, sprcha) se poskytují za úhradu, ale nedostatek finančních prostředků není důvodem neposkytnutí pomoci
  • služba je poskytnuta těm, kteří dodržují základní společenská pravidla
Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371