Terénní program pro osoby bez přístřeší

V rámci terénního programu vyhledáváme a kontaktujeme klienty přímo na ulici, kde žijí. Nabízíme jim základní pomoc, která podporuje prevenci jejich extrémního sociálního vyloučení. Pracovníci terénní služby působí na území Prahy 8.

Doba poskytování služby

Pondělí až pátek 8.00-16.00 hodin

Terénní služba poskytuje:

  • předávání informací a zprostředkování navazujících služeb
  • drobnou materiální pomoc
  • asistenci/doprovod

Zásady poskytování sociální služby:

  • respektujeme lidskou důstojnost
  • službu poskytujeme na základě individuálního přístupu
  • nehodnotíme, co si klient zaslouží, ale poskytujeme pomoc těm, kteří ji potřebují
  • služba je poskytována bezplatně, může být poskytována anonymně

Kontakt na sociálního pracovníka

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371