Projekt Zdravá rodina

Projekt Zdravá rodina pomáhá přímou materiální a finanční pomocí potřebným vícečetným rodinám v naší zemi. 

Zapojte se a pomáhejte s námi. Důvodů pro podporu je mnoho:

10 důvodů proč podpořit projekt Zdravá rodina

  1. Zdravá rodina přináší příležitost k solidaritě s normálními rodinami v České republice, které se dostaly do  tíživé situace. Touto situací trpí zejména děti.
  2. Zdravá rodina podporuje také mimoškolní vzdělávání dětí. Dává dětem ze sociálně slabých poměrů příležitost rozvinout svůj talent, dává tak dětem do života trvalou hodnotu.
  3. Vaší podporou nečiníte člověka na této pomoci závislým. Naopak! Aktivita rodin zapojených do projektu a jejich vlastní snaha o zlepšení své situace je klíčová.
  4. Pomoc je adresná. Zapojíte-li se do projektu Zdravá rodina, podpoříte konkrétní rodiny. 
  5. Zdravá rodina navazuje na rozvojový program Adopce na dálku®, který pomohl více než 30 tisícům dětí ve vzdělávání. Charita tak prokázala, že dokáže účinně pomáhat potřebným. 
  6. Zdravá rodina využívá rozsáhlou síť charitních sociálních služeb. Charita má odborníky v oblasti sociální práce, kteří se budou projektu Zdravá rodina věnovat.
  7. Do projektu Zdravá rodina se může zapojit nejen jednotlivec nebo rodina, ale i různé skupiny – farnosti, školy, školní třídy, pracovní kolektivy, party přátel…
  8. Nezáleží na tom, jaké jsou vaše finanční možnosti. Darovat můžete jakoukoli částku, jednorázově nebo pravidelně. Každá pomoc je potřeba, abychom společně podpořili co nejvíce rodin v nouzi.
  9. 93 % z darované částky plně podpoří projekt Zdravá rodina. Zbylých 7 % bude tvořit nezbytné nepřímé náklady projektu.
  10. Dlouhá tradice a důvěryhodnost organizátora pomoci – Arcidiecézní charita Praha se sociální práci i projektům adresné podpory věnuje přes 20 let. Získala důvěru desetitisíců dárců z celé České republiky.

Jak se zapojit?

Své příspěvky posílejte, prosíme, na číslo účtu 749011/5500, variabilní symbol 3300.

 

Související informace:

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371