Často kladené dotazy o projektu Zdravá rodina

Jak Charita vybírá rodiny, které budou zapojeny do projektu Zdravá rodina?

Chceme podporovat rodiny, které mají o pomoc skutečně zájem, protože jen ty budou schopny pomoc efektivně využít. Na začátku proto vždy stojí žádost konkrétní rodiny o podporu. Následně provedou sociální pracovníci naší Charity sociální šetření v domácnosti rodiny. O samotné podpoře poté rozhodne projektová komise složená ze zkušených pracovníků Charity, kteří dlouhodobě pracují v oblasti sociálních služeb.

Jaká kritéria musí rodina splňovat, aby byla zařazena do projektu Zdravá rodina?

Projekt si klade za cíl podporovat vícečetné rodiny, které se nachází v sociální tísni a které mají o pomoc zájem.

Z toho vyplývají kritéria: podpora je určena sociálně slabým rodinám, kde jsou žena a muž sezdáni a společně pečují o tři a více dětí. 

Arcidiecézní charita Praha působí v Praze a Středočeském kraji. Z tohoto důvodu nabízí podporu rodinám, které žijí právě v těchto regionech.

V čem spočívá adresnost projektu? Potkají dárci rodiny, které podporují?

Projekt Zdravá rodina je adresný, protože veškeré prostředky od individuálních dárců Charita rozdělí mezi potřebné rodiny. Minimální částka ve výši 7 % z darů je využita na nepřímé náklady projektu.

Kontakt mezi rodinami a dárci v projektu Zdravá rodina nebude možný, především z důvodu ochrany soukromí rodin.

Jak konkrétně budou rodiny finanční pomoc využívat?

Již v průběhu úvodního sociálního šetření, které předchází podpoře, dohodne sociální pracovník s rodinou, k jakému účelu bude finanční podpora sloužit. Rozhodnutí vychází z individuálních potřeb rodiny. Může jít o doplatek za finančně nákladné léky nebo za dlouhodobý pobyt v nemocnici. V případě vzdělávání může být dětem hrazena docházka v Základní umělecké škole, v jazykovém kroužku či jiném mimoškolním vzdělávání. 

Jak velkou finanční pomoc budou dostávat rodiny zapojené do programu?

Finanční příspěvek, příp. příspěvky se budou pohybovat od stovek do několika tisíců Kč v závislosti na konkrétní potřebě rodiny či dítěte.

Jak mohu projekt podpořit?

Projekt Zdravá rodina můžete podpořit finančním darem na konto Arcidiecézní charity Praha 749011/5500, variabilní symbol 3300. Budeme také rádi, když nám pomůžete rozšířit povědomí o projektu mezi vašimi přáteli a známými. Děkujeme.

Může dárce odečíst svůj dar ze základu daně?

Ano, projekt Zdravá rodina je sociálním charitativním projektem a vztahuje se na něj § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu, resp. § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu. Hodnotu darů mohou tedy dárci odečíst ze základu daně. Pro potvrzení k daňovým účelům vyplňte prosím tento formulář.

Nenašli jste mezi častými otázkami to, co by vás zajímalo? Napište nám! Rádi vám odpovíme prostřednictvím e-mailu praha@praha.charita.cz nebo na tel.č. 222 512 401.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371