Tříkrálová sbírka se blíží. Centrem Prahy projde průvod v čele s velbloudy

28. 12. 2016

Tříkrálová sbírka se blíží. Centrem Prahy projde průvod v čele s velbloudy

Charita připravuje tradiční Tříkrálovou sbírku. Malí i velcí koledníci se chystají oslovit lidi v celé zemi, popřát šťastný nový rok a požádat o koledu pro potřebné. V pražské arcidiecézi chystá Charita i tradiční Tříkrálový průvod v čele s třemi králi na velbloudech.

Tříkrálový průvodKardinál Dominik Duka požehná koledníkům

Tradiční požehnání tříkrálovým koledníkům udělí pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka v kostele sv. Tomáše v pátek 6. ledna v 15 hodin. Přítomni budou i tři králové, kteří pak v přilehlé Josefské ulici nasednou na velbloudy a zahájí průvod centrem Prahy. Cílem jejich pouti bude živý Betlém na Staroměstském náměstí, aby lidem připomněli legendu o putování tří bájných mudrců do Betléma za nově narozeným Ježíškem.

Průvod na Karlově mostě i pod staroměstským orlojem

Průvod doprovázený bubeníky a trubači projde Mosteckou ulicí, Karlovým mostem, Karlovou ulicí, Seminářskou ulicí, Mariánským náměstím, Linhartskou ulicí, ulicí U Radnice, Malým náměstím, poté projde pod staroměstským orlojem a zakončí na pódiu na Staroměstském náměstí, kde králové předají své dary nově narozenému Ježíškovi v živém Betlémě.

Dary pro děti z azylových domůNa Staroměstském náměstí bude od 16.30 hodin pokračovat hudební program, který připravila Arcidiecézní charita Praha ve spolupráci se sto třiceti členným smíšeným sborem a orchestrem při Římskokatolické farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně. Ten uvede pod vedením Václava Revendy Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby.

Dary pro děti ze sociálně slabých rodin a z azylových domů

Stejně jako tři králové obdarovávají narozeného Ježíška, může i veřejnost přinášet dary dětem ze sociálně slabých rodin a z azylových domů. U pódia bude umístěn koš, do kterého mohou lidé dávat dětské knížky, hračky, hry či školní pomůcky. Ty potom Charita předá sociálně potřebným rodinám.

Tříkrálový průvod je oslavou svátku Tří králů a zároveň poděkováním veřejnosti, která se prostřednictvím Tříkrálové sbírky podílí na pomoci těm, kteří se ocitli v nouzi.

Program Tříkrálového průvodu v pátek 6. ledna 2017:

15.00
kostel sv. Tomáše
požehnání kardinála Dominika Duky koledníkům

15.25
Josefská ulice – Karlův most – Mariánské nám. – Staroměstské nám.
průvod v čele s třemi králi na velbloudech

15.55
Staroměstské nám.
Tří králové u živého Betléma poselství kardinála Dominika Duky

16.30
Staroměstské nám.
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční

Více o Tříkrálové sbírce 2017

Související články

Tříkrálová sbírka

18. 1. 2023

Probíhá sčítání Tříkrálové sbírky

Tříkrálová sbírka

16. 1. 2023

Tříkráloví koledníci zamířili i na ministerstvo a krajský úřad

Tříkrálová sbírka

6. 1. 2023

Centrem Prahy prošel průvod v čele s třemi králi na velbloudech

Tříkrálová sbírka

6. 1. 2023

Tříkráloví koledníci navštívili předsedu vlády