Konference a vernisáž zakončily projekt Tváře lásky

Konference a vernisáž zakončily projekt Tváře lásky

Arcidiecézní charita Praha úspěšně zakončila projekt Tváře lásky, který podpořily Norské fondy a Nadace Open Society Fund Praha. Projekt se věnoval prevenci násilí na ženách a mužích – domácímu násilí a obchodu s lidmi. Program byl zaměřen na děti a mládež, které prošly dětskými domovy či výchovnými ústavy.

Závěrečná konference probíhala v konferenční místnosti v penzionu sv. Kryštofa. Úvodním slovem představil projekt Tváře lásky ředitel Arcidiecézní charity Praha pan Ing. Bc. Jaroslav Němec, vyjádřil spokojenost s průběhem programu, poděkoval celému realizačnímu týmu Poradny Magdala a partnerům projektu.

Ke slovu se dostala i koordinátorka projektu paní Mgr. Šárka Martinovská, která podala zprávu o realizaci projektu, shrnula jeho průběh, smysl a úspěšnost, objektivně shrnula kladné i záporné zkušenosti realizačního týmu. Zmínila i fluktuaci dětí v zařízeních. Seznámila posluchače s jednotlivými tématy a s charakterem práce s dětmi. „Setkali jsme se se situacemi, kdy dané téma nebo situace ve skupině byly pro člena skupiny příliš silné. K takovým momentům jsme přistupovali velmi šetrně s ohledem na bezpečí jednotlivce i skupiny. Dítě bylo odvedeno stranou a uklidněno. Kolega musel udržet dynamiku skupiny a pokračovat v práci s ostatními.“

Fotogalerie: Konference a vernisáž zakončily projekt Tváře lásky

O svůj názor se podělil i ředitel Dětského domova a Školní jídelny Dolní Počernice, pan Bc. Martin Lněnička, který shledal projekt přínosným. Dle jeho slov: „Právě takto zaměřené projekty pomohou dětem lépe zvládat obtížné situace, které v jejich životě mohou nastat.“ Odkryl i svůj kritický pohled na průběh a organizaci prevence, upozornil i na drobné komplikace, které se během projektu musely operativně vyřešit. Během proslovu citoval zpětnou vazbu dětí a jejich názor na prevenci: „Program se mi nelíbil, musel jsem si vzpomenout na hnusné vzpomínky“ nebo „Prevence byla fajn, mluvily jsme o zajímavých a důležitých věcech do života.“

S dalšími zajímavými zkušenostmi přispěli i samotní lektoři preventivního programu Mgr. Pavla Němcová, Jan Juhaňák, Bc. Iva Kirejevová, Bc. Irena Ratajová a Bc. Pavel Houška, který zdůrazňoval, jak důležité bylo pochopení dětí a navázání důvěry, také zmínil: „Hlavní principem bylo děti nementorovat a nekritizovat jejich názory.“

Na závěr hosté shlédli shrnující dokumentární film, který poskytl náhled na život dětí z dětského domova a průběh preventivního programu. Součástí konference byla i vernisáž na zahradě. Na interaktivní vernisáži bylo možné shlédnout výstupy z projektu v podobě děl dětí, prohlídka byla doprovázena komentářem realizačního týmu Poradny Magdala. Zúčastnění měli příležitost si některé aktivity z prevence vyzkoušet „na vlastní kůži“ například malba společného obrazu na téma „Dobro v nás.“

Konference na hosty zapůsobila silným dojmem a přiměla je k zamyšlení nad danou problematikou.

Konference a vernisáže se v průběhu dne zúčastnily přibližně dvě stovky lidí z organizací, institucí a hlavně děti.

Čtěte další aktuality z projektu Tváře lásky.

Tváře lásky Norway GrantsOpen Society Fund

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371