Poradna Magdala zahájila projekt Tváře lásky

Poradna Magdala zahájila projekt Tváře lásky

Norské fondy ve spolupráci s Nadací Open Society Fund umožnily příspěvkem ve výši 1 345 000 Kč Poradně Magdala, jedné ze služeb Arcidiecézní charity Praha, a partnerům projektu: Dětský domov Pyšely, Zruč nad Sázavou a Dolní Počernice; Výchovný ústav Černovice; Nová škola; OSPOD Říčany a Pražská vysoká škola psychosociálních studií., realizovat projekt č. 655 „Tváře lásky“. 

Díky finanční podpoře bude vytvořen preventivní program pro děti a mladistvé od 12 do 26 let vyrůstající v ústavní péči či v péči OSPOD. Jde o program na pomezí selektivní a indikované prevence rizikového chování realizovaný mimo rámec školní docházky, zaměřený na prevenci násilí a obchodu s lidmi. Funguje na bázi komunitní spolupráce Poradny Magdala zabývající se domácím násilím a obchodu s lidmi, Pražskou vysokou školou psychosociálních studií, dětských domovů a výchovného ústavu na území ČR, neziskové organizace a státní správy, dojde k navázání mezioborové spolupráce. Doposud jediný se zaměřuje na prevenci dané problematiky v cílové skupině dětí a mladistvých. Bude vytvořen vzdělávací modul, kterého se zúčastní sociální pracovníci, vychovatelé a studenti vysoké školy jako lektoři. Vytvořený vzdělávací modul bude následně pilotně ověřený realizací projektu. Bude vybudováno lepší povědomí v dané problematice a budou vytvořeny příklady dobré praxe pro další možné uplatnění preventivního vzdělávacího programu.

Projekt proběhne v období od 1. května 2015 do 30. června 2016.

V květnu 2015 probíhá příprava na zahajovací konferenci projektu, která se koná 25. června 2015 od 11 do 13 hodin v areálu Penzionu u Kryštofa, tvoří se metodiky pro práci s cílovou skupinou, depistáž studentů vysoké školy, vytváří se dětské pracovní skupiny vybrané cílové skupiny, připravuje se školení pro lektory, kteří s cílovou skupinou budou pracovat po dobu 8 měsíců. Zároveň se připravuje a vede řádná dokumentace o projektu, včetně fotodokumentace a publicity projektu.

Poradna Magdala děkuje všem zúčastněným stranám za ochotu se spolupodílet na tomto preventivním programu proti násilí na ženách a mužích.

 

Související akce

Závěrečná konference a vernisáž k projektu Tváře lásky (24. 5. 2016, 11:00 — 24. 5. 2016, 17:00)
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371