Tváře lásky: Jak vidí ředitel výchovného ústavu Černovice projekt jako partner

Tváře lásky: Jak vidí ředitel výchovného ústavu Černovice projekt jako partner

Preventivní program Tváře lásky probíhá také ve Výchovném ústavu v Černovicích. Ředitele tohoto zařízení, p. Josefa Michálka, jsme požádali o rozhovor, v němž sdílel svoje zkušenosti s tímto programem.

Proč jste se rozhodl zapojit do projektu Tváře lásky?

Pro partnerství v projektu Tváře lásky jsem se rozhodl zejména kvůli obsahovému zaměření celého projektu. Pro cílovou skupinu našeho zařízení, tj. pro mladé dívky a matky ve věku 15 – 18 let s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou, je toto téma více než aktuální. Vyhovovala mi také forma průběhu projektu, který probíhá přímo v našem zařízení a nestanovuje žádný limitující počet dívek, které se musí nebo mohou zapojit.

Jaká další preventivní programy probíhají ve Vašem ústavu? Jakými tématy se zabývají?  

Naše zařízení se do preventivních programů zapojuje pravidelně. Na úrovni regionální se jednalo o krátkodobé preventivní programy se zaměřením na sexuální výchovu, zdraví, zdravý životní styl a stravování. Celorepublikově jsme byli zapojeni do preventivního programu finanční gramotnosti dětí. V případě Tváří lásky financovaných z Norských fondů šlo poprvé o takto komplexní program.

Fotogalerie: Projekt Tváře lásky ve výchovném ústavu v Černovicích

Jak hodnotíte dosavadní průběh projektu?

Dosavadní průběh projektu hodnotím pozitivně jak po stránce organizační, tak po stránce obsahové. To, že je projekt přínosem pro cílovou skupinu, je patrné na dívkách samotných. Nejen ve škole při diskusích ukazují dívky porozumění dané problematice, ale i ve volném čase diskutují o tématech, se kterými se setkaly právě v rámci projektu Tváře lásky. Diskutují, vyjadřují své názory a zkušenosti, hádají se o svých pravdách a přirovnávají své prožitky k tomu, čím prošly v rámci projektu.

Pokud bychom projekt mohli dál opakovat, měl byste zájem, abychom pokračovali ve Vašem ústavu?

O opakování projektu bych měl s odstupem času jistě zájem. Fluktuace je dnes opravdu vysoká a dá se říci, že po dvou letech pracujeme s úplně jinými dětmi. I pro tyto nové děti je prioritou zajištění všestranné péče, a to nejen materiální a technické, ale také výchovné a vzdělávací. Prevence obecně je jednou z nejdůležitějších, ne-li hlavních směrů v působení na ohrožené děti. Ač v zařízení pracuje celá řada odborníků, projekt, jako je tento, je pro děti i pracovníky přínosem a rozšířením jejich obzoru. Ať už toho konkrétního u dětí, tak toho metodického a didaktického u dospělých.

Projekt TVÁŘE LÁSKY probíhá v  období od 1. května 2015 do 30. června 2016 za podpory Norských fondů a ve spolupráci s Nadací Open Society Fund Praha. Projekt Magdala, služba Arcidiecézní charity Praha, tímto rozšiřuje pole své činnosti o terénní preventivní aktivity s dětmi a s mladistvými.

Čtěte další aktuality z projektu Tváře lásky.

 

Související akce

Závěrečná konference a vernisáž k projektu Tváře lásky (24. 5. 2016, 11:00 — 24. 5. 2016, 17:00)
Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371