Tváře lásky: Máme za sebou první setkání s dětmi

Tváře lásky: Máme za sebou první setkání s dětmi

Během srpna proběhla první setkání lektorů s dětmi z dětských domovů v Praze, ve Zruči nad Sázavou a v Pyšelích. Lektoři se začali seznamovat se svými skupinami a hledat k sobě vzájemně cestu, určili si pravidla setkávání společně s dětmi.

Lektoři získávají první zkušenosti s dětskými skupinami a v praxi zjišťují, jak funguje vytvořená metodika a celý program. Lektoři jsou plni dojmů, které mezi sebou sdílejí na společných poradách. „Každý dětský domov je jiný a práce s dětmi má jinou dynamiku. Překvapilo mě, jak jsou děti spolupracující a zapojují se do diskuzí. Jsem vděčný za sdílení jejich zkušeností a názorů. V rámci setkávání jsme se dotkli i závažných témat násilí, šikany i prostituce a přemýšleli jsme ve skupině nad tím, jak se těchto jevů vyvarovat,“ sdílí Erik Kurach, DiS., lektor který přímo pracuje s dětskými skupinami.

Lektoři prošli společně tématem respekt a už se dotýkali i témat, která mají v plánu probírat později – násilí a gender. Ze společných rozhovorů s dětmi vidíme, jak nahlížejí běžný život. „Setkala jsem se násilím v kolektivu,“ popisovala své zkušenosti Petra (14 let), členka dětské skupiny v dětském domově, a ostatní děti souhlasily. Drogy zná například Monika (17 let), členka dětské skupiny ve výchovném ústavu: „Můj partner bral drogy, tam jsem se s respektem nesetkala, slovo respekt se mi hlavně spojí s texty rapperů.“

Lektoři s dětmi vytvářeli bezpečné prostředí, ve kterém si děti mohly zkusit v rámci společné aktivity své hranice, které vnímají vůči ostatním lidem. Téma gender se dotýká i dětí v našem programu, jako například Adriany (16), která si v současné době hledá brigádu, a sužují ji obavy: „Obávám se, že budu diskriminovaná na trhu práce, protože jsem holka, kluci to mají daleko jednodušší, je pro ně víc práce a mají za to víc peněz.“

K průběhu projektu se vyjadřuje koordinátorka Šárka Martinovská: „Oceňuji práci a zapálení celého týmu. Studenti z partnerské vysoké školy mají ve skupinách nezastupitelnou roli – spolu s pracovníky vedou dětské skupiny a díky jejich spoluúčasti může program fungovat,“ chválí studenty.

Projekt TVÁŘE LÁSKY probíhá v  období od 1. května 2015 do 30. června 2016 za podpory Norských fondů a ve spolupráci s Nadací Open Society Fund Praha. Projekt Magdala, služba Arcidiecézní charity Praha, tímto rozšiřuje pole své činnosti o terénní preventivní aktivity s dětmi a s mladistvými.

Související články

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371