Tváře lásky v číslech

Tváře lásky v číslech

V listopadu se dostáváme za první půlku realizace projektu. To nás vede k rekapitulaci dosavadního průběhu. Po celou dobu jsme poctivě fotili, malovali, povídali si, zkrátka jsme tvořivě přibližovali dětem v našem projektu.

„Máme za sebou už polovinu času a v některých zařízeních už jsme u šestého tématu z osmi. S dětmi se nám někde snadno jinde hůř, podařilo vytvořit dobrou atmosféru k práci na závažných tématech projektu. Tentokrát Vám představujeme konkrétní výstupy naší týmové práce,“ sděluje Šárka Martinovská, koordinátorka projektu Tváře lásky.

„Ze všech zde uvedených čísel, vidím jako nejdůležitější počet dětí, které programem již prošly. Doposud se účastnilo programu 121 dětí z celkem čtyř zařízení a jedné základní školy. Toto číslo nám potvrzuje velkou potřebnost informovat děti z ústavů o problematice násilí, domácího násilí, obchodování s lidmi jako o možné nástraze, které mohou ve svém životě čelit,“ uvedla Šárka Martinovská.

  • Projektu se účastní 121 dětí z výchovných ústavů, dětských domovů a základní školy.
  • Doposud jsme prošli 6 témat - respekt, agrese, gender, násilí, prostituce a obchod s lidmi.
  • Děti namalovaly nebo vytvořily celkem 120 autentických obrazů.
  • Ze setkání s dětmi vzniklo 650 fotek.
  • V našem týmu je dohromady 15 lektorů

Pro ilustraci tentokrát mluvíme obrazy v naší galerii.

Projekt TVÁŘE LÁSKY probíhá v  období od 1. května 2015 do 30. června 2016 za podpory Norských fondů a ve spolupráci s Nadací Open Society Fund Praha. Projekt Magdala, služba Arcidiecézní charity Praha, tímto rozšiřuje pole své činnosti o terénní preventivní aktivity s dětmi a s mladistvými.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371