TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Začněte nový rok dobrým skutkem! Od 1. do 14. ledna probíhá Tříkrálová sbírka na pomoc nejchudším lidem v naší zemi. 

Více...

25 let Adopce na dálku

Díky vaší pomoci mohlo získat vzdělání 32 tisíc potřebných dětí.
Děkujeme!

Chcete pomoci i Vy?

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Domov svaté Rodiny

Ulrychova 1874/10 , Praha 6-Břevnov, 162 0 Vedoucí zařízení: Ing. Pavel Kopka - ředitel Domova svaté Rodiny
  • Tel.: 235 363 124
 

Domov svaté Rodiny je domovem pro dospělé osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 26 let s trvalým pobytem na území hlavního města Prahy, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

Arcidiecézní charita Praha

Seznam lidí:

Ing. Pavel Kopka - ředitel Domova svaté Rodiny
Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371