Pomozte seniorům

Zapomenutý Domov pro seniory, lidi s postižením a nemocné v běloruském Kryčevě potřebuje naši pomoc. 

Čtěte více informací...

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Pomáhejte pomáhat!

Pomáháte rádi? Vyberte si způsob, jak podpořit lidi, kteří to potřebují.

 Více...

Nízkoprahové denní centrum Na Dolíku


  • Tel.: 326 907 824
 
Na prádle 192, Brandýs n. Labem – St. Boleslav, 250 01

Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při řešení nepříznivé životní situace osob bez přístřeší, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociální poradenství, informování veřejnosti o problematice osob bez domova, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

 

V Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi provozuje Arcidiecézní charita Praha Nízkoprahového centrum pro lidi v tísni. Na jeho chodu se podílí řádové sestry Společnosti Dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul a Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Centrum vzniklo spontánně jako reakce na akutní potřebu několika desítek lidí bez domova v průběhu zimního období na počátku r. 2012.

Adresa Nízkoprahového denního centra: Na Dolíku 53/2, Stará Boleslav.

Otevírací doba:
říjen – květen        PO – PÁ  9 – 13
červen - září          PO, ST, PÁ   9 – 13


Organizace:


Zařízení:

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371