Pomozte seniorům

Zapomenutý Domov pro seniory, lidi s postižením a nemocné v běloruském Kryčevě potřebuje naši pomoc. 

Čtěte více informací...

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Pomáhejte pomáhat!

Pomáháte rádi? Vyberte si způsob, jak podpořit lidi, kteří to potřebují.

 Více...

Poradna pro lidi v tísni


  • Tel.: 222 313 739
  • poradna898/898praha.charita.cz
 
Pernerova 20, Praha 8, 186 00

Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny Fakultativní služby: NE

Nabízíme bezplatné sociální a právní poradenství pro lidi bez přístřeší a pro lidi v krizi, převážně:

- základní sociální poradenství
- pomoc při orientaci na trhu práce
- pomoc při přípravě osobní dokumentace v procesu vyhledávání a získávání pracovního uplatnění
- poskytování právního poradenství (občanskoprávní, dluhové poradenství)
- poskytování poradenství v oblasti zdravotního a sociálního pojištění, státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi a v oblasti sociální péče
- pomoc při vyřizování osobních dokladů
- pomoc při vyhledávání vhodných pobytových sociálních služeb zvláště pro seniory a osoby se zdravotním postižením s nízkými příjmy
- asistence – činnosti ve prospěch uživatele mimo poradnu (doprovázení, vyjednávání, zastupování

PROVOZNÍ DOBA:

Každý pracovní den (pondělí - pátek): 10.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 hod


Organizace:


Zařízení:

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371