Česká nemocnice v Ugandě rozšířila pediatrické oddělení o pět lůžek

Česká nemocnice v Ugandě rozšířila pediatrické oddělení o pět lůžek

Dětské lůžkové oddělení České nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě bylo rozšířeno, aby poskytlo pomoc více dětským pacientům. Každý měsíc zde Charita hospitalizuje přes dvě stě dětí. »»»

Česká nemocnice sv. Karla Lwangy, kterou v Ugandě spolu s partnery provozuje Arcidiecézní charita Praha, je všeobecnou nemocnicí, i když zvýšená péče je věnována dětem, těhotným ženám a novorozencům. Od počátku vznikala totiž Nemocnice v návaznosti na program Adopce na dálku®. „V poslední době se na nás začalo obracet větší množství dětských pacientů, než dříve. Na celkovou vytíženost a obsazenost dětského oddělení jsme museli reagovat. Přistoupili jsme proto k navýšení kapacity dětské lůžkové části o 5 lůžek, na celkových 30,“ říká Lukáš Laube, ředitel Nemocnice.

Přestavba probíhala od června do srpna tohoto roku a podíleli se na ní učni z Technického učiliště v Mallongwe, z nichž je velká část zapojená do programu Adopce na dálku®. Dětské lůžkové oddělení bylo rozšířeno o jednu místnost s vlastním vchodem a toaletou. Tato izolační místnost může být využita při vypuknutí infekčních nemocí, jako jsou spalničky či neštovice.

K nejčastějším dětským nemocem patří v Ugandě pneumonie, průjmové onemocnění a malárie v kombinaci s anémií. Dětské lůžkové oddělení České nemocnice sv. Karla Lwangy hospitalizuje měsíčně v průměru 248 pacientů. Celkový počet pacientů Nemocnice se pohybuje okolo 30 tisíců ročně. Díky podpoře českých dárců jim jsou k dispozici 4 ambulantní ošetřovny, lůžková oddělení, operační a porodní sály, laboratoře, rentgen a další zázemí umožňující kvalitní diagnostiku a léčbu.

Více informací o projektu najdete na webu www.nemocniceuganda.cz.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371