Zambijské děti mají soutěžního ducha

Zambijské děti mají soutěžního ducha

Začátek srpna znamená pro zambijské děti konec druhého trimestru a začátek přibližně měsíčních prázdnin, kdy mohou nabrat nové síly na poslední část školního roku. U této příležitosti proběhlo pravidelné setkání dětí zapojených do programu Adopce na dálku®.

Tento den byl opět velmi nabitý. Na programu bylo odměnění dětí, jež dosáhly v uplynulém trimestru velmi dobrých studijních výsledků. Za svoji snahu obdržely knihu. „Kromě toho se vyhodnocovaly nedávno uspořádané soutěže pro mladší i starší ročníky.“ říká Aleš Vacek, pracovník Charity Praha v Zambii. Soutěžení baví děti všech zemí, zambijské nejsou výjimkou.

Pro starší studenty středních škol proběhla již dříve literární soutěž na téma: Jaké negativní dopady má předčasný sňatek a těhotenství na vzdělání. „Třetím rokem jsme také uspořádali oblíbenou vědomostní soutěž o České republice, ve které žijí naši dárci. Tentokráte se zaměřením na hlavní město Praha.“ doplňuje Aleš Vacek.

Mladší školáci se účastnili výtvarné soutěže, ve které se se svými kresbami pokusili zobrazit historicky vůbec první vítězství zambijské fotbalové reprezentace v Africkém poháru. Pro pracovníky partnerských organizací to byl opravdu nesnadný úkol, vybrat nejlepší výtvory, jež byly nejen odměněny a zaslány s prvními pravidelnými dopisy dárcům, ale mimoto zaručily tvůrcům postup do finálního slosování o zajímavé ceny. Mohli se tak těšit ze zambijských fotbalových dresů, DVD z finálového zápasu a fotbalového míče.

Tento den nebyl ale pouze jenom o soutěžích. Samozřejmou součástí byly osvětové přednášky o významu vzdělání, na jejichž přípravě se podíleli nejen pracovníci partnerských organizací, ale i starší studenti středních škol. Nechyběla ani témata prevence proti nemoci HIV/AIDS, důležitosti správné hygieny a motivační přednášky pro obě pohlaví. V neposlední řadě si mohly děti pochutnat na dobrém obědu.

Všem oceněným a výhercům srdečně blahopřejeme!

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371