Technická škola Prathibhodaya

Technická škola Prathibhodaya v Honavaru byla vybudována v roce 1997 i za přispění Charity Praha. Již čtrnáctým rokem tato škola poskytuje vzdělání potřebným studentům, většinou v praktických výdělečných oborech (např. instalatér, sekretářka, automechanik, krejčí atd.). V posledních letech se škola, resp. její studenti, potýkají čím dál častěji s problémy se splácením školních poplatků. Proto byl, ve snaze navázat na prvotní investice při výstavbě a vybavení školy, schválen v roce 2010 projekt na podporu jejího fungování. Významným faktorem při rozhodnutí podpořit tento projekt byl počet a úspěšnost bývalých absolventů. 

Technická škola Prathibhodaya nabízí vzdělávání v rozličných kurzech, které trvají zpravidla 4 semestry, čili 20 měsíců. Po vyučení v některém z nabízených kurzů se absolventi uplatňují ve svých oborech – ze školy vycházejí například schopní automechanici, elektrikáři, sekretářky či švadleny. Většina z nich nachází práci v některém z indických měst, někteří z nich uspějí i v zahraničí, například v Dubaji (SAE). Výdělky absolventů jsou nesrovnatelně vyšší, než na jaké by mohli dosáhnout bez vzdělání, tomu odpovídá i jejich životní úroveň.

Kromě samotné vzdělávací funkce škola podporuje i širší komunitu – například provozuje zájmové kroužky, zejména v umělecké a praktické oblasti nebo osvětové programy pro veřejnost.

Novinky o pomoci v Indii

Aktuálně z Indie

29. 1. 2021

Dcery, které se neměly narodit

Aktuálně z Indie

15. 12. 2020

Tři plicní ventilátory pro honavarskou nemocnici

Aktuálně z Indie

6. 8. 2020

„Adoptovaná“ Vidya připravila dárkyni překvapení. Dojetím jí vhrkly slzy do očí

Aktuálně z Indie

26. 4. 2020

Pomoc pro 1 750 indických rodin přichází od českých dárců

Podpořte pomoc chudým lidem v Indii

Pomocí Vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Každá částka dokáže pomoci.

Na co Váš dar využijeme?

  • Zaplatíme nadaným dětem z chudých rodin vyšší vzdělání.
  • Darujeme nejchudším dětem školní pomůcky.
  • Zorganizujeme ve vesnicích zdravotní osvětu.
  • Poskytneme drobné půjčky farmářům.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)