Zdravotní osvěta pro děti i dospělé v Honavaru

V okrese Honavar ve státě Karnátaka v jižní Indii žije mnoho sociálně slabých rodin. Naše pomoc se tentokrát zaměřila na zdravotní osvětu. I když se dostupnost vzdělání oproti minulým dekádám, zlepšila, lidé stále věří v oblasti výživy a zdravotní prevence mnoha pověrám. V nemoci se obrací k léčitelům, kteří mohou v případě mírných zdravotních problémů pomoci bylinnou léčbou, ale při závažných komplikacích mohou být jejich postupy pro pacienta nebezpečné. Mezi obyčejnými lidmi chybí znalosti, jak rozpoznat příznaky závažnějších nemocí. Často se vzhledem k místnímu klima objevuje kašel, nachlazení, ušní infekce, kožní onemocnění a bolesti hlavy. Spolu se zdravotníky chceme navštívit vesnice a školy, abychom dospělým i dětem předali informace a motivaci dobře pečovat o své zdraví.

Studentům z 20 škol a dospělým z 5 vesnic jsme dali informace o tom, jak si udržet zdraví

Zemedělství

Naučili jsme děti na školách, jak identifikovat jednotlivé nemoci a infekce (se zaměřením na oční, ušní, nosní komplikace).

Chlapec a dívka

Poskytli jsme pravdivé a spolehlivé informace dospívajícím dívkám ohledně otázek dospívání.

Zdraví

Seznámili jsme děti i dospělé se základy první pomoci při běžných i mimořádných událostech.

Děti

Uspořádali jsme tábory pro děti se zaměřením na otázky zdraví a prevence.