JAK POMÁHÁME

Naše pomoc do zahraničí vychází z potřeb místních lidí. Do výběru konkrétních projektů jsou zapojeny místní komunity i naše partnerské organizace. V průběhu téměř dvaceti let naší práce v oblasti rozvojové spolupráce jsme identifikovali následující prioritní oblasti naší podpory:

Podpora vzdělávání

Prioritní tematickou oblastí naší práce je podpora nejchudších dětí i dospělých v jejich vzdělávání. V oblasti vzdělávání působí program Adopce na dálku®, díky kterému získalo vzdělání již více než 30 tisíc dětí. Vzdělání podporujeme také pořádáním výučních kurzů pro dospívající i dospělé, výstavbou, rekonstrukcí a vybavováním základních, odborných škol a vzdělávacích center. Více o vzdělávání.
 

Podpora komunitního rozvoje

Naše programy pomáhají formou osvěty, zdravotní prevence, formováním svépomocných skupin, podporou vlastního zaměstnání, mikrofinancováním, tj. poskytováním drobných půjček, výstavbou komunitních center, kde se vesnická komunita vzdělává a organizuje. Více o komunitním rozvoji.

 

Zdravotní péče a prevence, boj proti HIV/AIDSZdravotní péče a prevence, boj proti HIV/AIDS 

Projekty jsou zaměřené na prevenci šíření nákazy HIV v cílových oblastech formou osvětové činnosti (rizikové skupiny obyvatel, školy, komunity), bezplatným testováním na přítomnost viru HIV v krvi, prevencí přenosu nákazy z matky na dítě a podporu osob s HIV/AIDS včetně dětí, které se zpravidla ocitají na okraji společnosti bez potřebné péče. Více o zdravotní péči a prevenci

 

Komunitní programyZemědělské projekty

Hlavním zdrojem obživy na venkově v rozvojových zemích je zemědělství. Usilujeme o jeho rozvoj (zlepšení vybavení, pěstování nových plodin, organizace prodeje zemědělské úrody, zavlažování atd.). Obyvatelé venkova tak získávají vyšší soběstačnost. Více o zemědělství


 

Sociální pomoc

Některé situace, s kterými se v cílových zemích setkáváme, si žádají přímou podporu sociálně slabým rodinám či jednotlivcům. Při realizaci této pomoci respektujeme principy rozvojové práce, abychom nevytvářeli závislost na pomoci, ale naopak posilovali soběstačnost a dávali nové příležitosti k vlastnímu rozvoji.  Více o sociální pomoci

Humanitární pomocHumanitární pomoc

V našich cílových oblastech pomáháme v případě přírodních katastrof či válečných konfliktů. Díky úzké spolupráci s našimi místními partnerskými organizacemi jsme mohli pomoci např. lidem postiženým v Indii povodněmi v roce 2009 či v severní Ugandě a v Demokratické republice Kongo obětem válečných konfliktů v roce 2010. Více o humanitární pomoci.

  

POMÁHEJTE NÁM POMÁHAT!

Naši rozvojovou a humanitární pomoc do zahraničí podpoříte darem na číslo 7 4 9 0 1 1 / 0 1 0 0, variabilní symbol 20 000. Svůj dar můžete zaslat také přímo do fondu konkrétní cílové země nebo určit jeho užití na konkrétní typ projektu.

 

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371