JAK POMÁHÁME

Naše pomoc do zahraničí vychází z potřeb místních lidí. Do výběru konkrétních projektů jsou zapojeny místní komunity i naše partnerské organizace. V průběhu téměř dvaceti let naší práce v oblasti rozvojové spolupráce jsme identifikovali následující prioritní oblasti naší podpory:

Podpora vzdělávání

Prioritní tematickou oblastí naší práce je podpora nejchudších dětí i dospělých v jejich vzdělávání. V oblasti vzdělávání působí program Adopce na dálku®, díky kterému získalo vzdělání již více než 30 tisíc dětí. Vzdělání podporujeme také pořádáním výučních kurzů pro dospívající i dospělé, výstavbou, rekonstrukcí a vybavováním základních, odborných škol a vzdělávacích center. Více o vzdělávání.
 

Podpora komunitního rozvoje

Naše programy pomáhají formou osvěty, zdravotní prevence, formováním svépomocných skupin, podporou vlastního zaměstnání, mikrofinancováním, tj. poskytováním drobných půjček, výstavbou komunitních center, kde se vesnická komunita vzdělává a organizuje. Více o komunitním rozvoji.

 

Zdravotní péče a prevence, boj proti HIV/AIDSZdravotní péče a prevence, boj proti HIV/AIDS 

Projekty jsou zaměřené na prevenci šíření nákazy HIV v cílových oblastech formou osvětové činnosti (rizikové skupiny obyvatel, školy, komunity), bezplatným testováním na přítomnost viru HIV v krvi, prevencí přenosu nákazy z matky na dítě a podporu osob s HIV/AIDS včetně dětí, které se zpravidla ocitají na okraji společnosti bez potřebné péče. Více o zdravotní péči a prevenci

 

Komunitní programyZemědělské projekty

Hlavním zdrojem obživy na venkově v rozvojových zemích je zemědělství. Usilujeme o jeho rozvoj (zlepšení vybavení, pěstování nových plodin, organizace prodeje zemědělské úrody, zavlažování atd.). Obyvatelé venkova tak získávají vyšší soběstačnost. Více o zemědělství


 

Sociální pomoc

Některé situace, s kterými se v cílových zemích setkáváme, si žádají přímou podporu sociálně slabým rodinám či jednotlivcům. Při realizaci této pomoci respektujeme principy rozvojové práce, abychom nevytvářeli závislost na pomoci, ale naopak posilovali soběstačnost a dávali nové příležitosti k vlastnímu rozvoji.  Více o sociální pomoci

Humanitární pomocHumanitární pomoc

V našich cílových oblastech pomáháme v případě přírodních katastrof či válečných konfliktů. Díky úzké spolupráci s našimi místními partnerskými organizacemi jsme mohli pomoci např. lidem postiženým v Indii povodněmi v roce 2009 či v severní Ugandě a v Demokratické republice Kongo obětem válečných konfliktů v roce 2010. Více o humanitární pomoci.

  

POMÁHEJTE NÁM POMÁHAT!

Naši rozvojovou a humanitární pomoc do zahraničí podpoříte darem na číslo 7 4 9 0 1 1 / 0 1 0 0, variabilní symbol 20 000. Svůj dar můžete zaslat také přímo do fondu konkrétní cílové země nebo určit jeho užití na konkrétní typ projektu.

 

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371