ZDRAVOTNÍ PÉČE A PREVENCE

V důsledku nedostatečné zdravotní péče a podvýživy zemře každý rok 10 miliónů dětí mladších 5 let. Ve světě je 30 miliónů lidí nakažených virem HIV. 600 miliónů lidí se ročně nakazí malárií. Nelze odstranit smrt, ale můžeme bojovat proti zbytečnému lidskému utrpení a chránit důstojnost lidského života.

Extrémní chudoba postihuje více než miliardu lidí v dnešním světě. Jedním z jejích důsledků je nedostupnost kvalitní zdravotní péče. Chudí lidé žijí ve velké nejistotě, protože nemají zdravotní pojištění v případě nemoci ani finanční prostředky, aby si mohli zaplatit doktora. Umírají mnohdy zbytečně na nemoci, které jsou dostupnými prostředky léčitelné. Setkáváme se s tím, že lidé vyhledávají různé šamany, kteří slibují vyléčení či se uchylují k lichvářským půjčkám, aby zaplatili výdaje na léčení. Oba zmíněné způsoby životní situaci jen zhoršují a bludný kruh chudoby se uzavírá.

V rámci naší rozvojové pomoci se zaměřujeme na poskytování zdravotní péče a především prevence a šíření osvěty. Zvláštní pozornost je věnována dětem a matkám.

V oblasti zdravotní péče a prevence podporujeme celou řadu typů projektů: 

  • Založili jsme a podporujeme Česko-slovensko-ugandskou nemocnici 
  • Poskytujeme zdravotní péči a prevenci dětem podporovaným v  programu Adopce na dálku®
  • Poskytujeme materiální podporu zdravotnickým zařízením
  • Šíříme osvětu na školách a v komunitách zaměřenou na zdraví, hygienu a odstranění stigmatizace a diskriminace těžce nemocných lidí
  • Pořádáme protialkoholní léčbu
  • Provádíme prevenci šíření viru HIV formou osvěty, testování na přítomnost viru HIV v krvi, prevenci přenosu nákazy z matky na dítě

Zdravotní péči a prevenci poskytujeme v těchto cílových zemích:  

POMÁHEJTE NÁM POMÁHAT!

Věříte, že by měl mít každý člověk přístup ke zdravotní péči?
Podpořte projekty zdravotní péče a prevence.

Přispět můžete finančním darem na číslo účtu 749011/0100, variabilní symbol 20 934. Úplný seznam variabilních sybolů.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371