KDE POMÁHÁME

Naše rozvojová a humanitární pomoc směřuje do nejchudších zemí světa, v nichž žije velký počet obyvatel pod hranicí chudoby. Pomáháme také v Bělorusku, kde má naše pomoc sociálně slabým rodinám také demokratizační rozměr. Cílové země vybíráme podle jejich potřebnosti a podle možnosti realizovat pomoc ve spolupráci s důvěryhodnou místní partnerskou organizací. V současné době působíme v těchto zemích:

Indie

Indie zaznamenává v posledních letech rychlý hospodářský rozvoj, který se však dotýká obyvatel země velmi nerovnoměrně. Na jedné straně zde najdeme nejmodernější IT průmysl či kosmický program, na straně druhé zde umírají lidí bez lékařské péče a milióny dětí nechodí do školy. Naše pomoc směřuje na chudý indický venkov a do městských slumů. Více o pomoci v Indii.

 

Uganda

Uganda je rozvojovou zemí subsaharské Afriky, která si v moderní historii prošla obdobím velké nestability způsobené politickými převraty a diktátorskými vládami. Krize trvala 20 let a zanechala ugandskou ekonomiku i společnost rozvrácenou. Současné reformní snahy jsou zpomalovány vysokou mírou korupce i celkově znevýhodněným postavením rozvojových zemích v mezinárodním systému. Více o pomoci v Ugandě.

Zambie

Zambie se řadí podle ukazatele lidského rozvoje mezi 13 nejméně rozvinutých zemí světa. Jde zároveň o zemi s obrovským nerostným bohatstvím. Bohatství však není sdíleno rovnoměrně, existují propastné rozdíly mezi bohatou elitou a třemi čtvrtinami obyvatel žijících pod hranicí chudoby. Velkým problémem je HIV/AIDS, v roce 1999 bylo nakaženo 20% obyvatelstva. Více o pomoci v Zambii.


Konžská demokratická republika

Kongo je jednou z nejchudších zemí světa. Lidé si v nedávné historii prošli diktátorskými režimy, válkami, hladomorem, epidemiemi. Ani v dnešní době není situace stabilní. Na východě země probíhají boje, které jsou financovány z ilegální těžby diamantů. Pod hranicí chudoby žije více než polovina obyvatel. Více o pomoci v Kongu.


Bělorusko

Charitní programy mají vedle pomoci sociálně potřebným ještě další rozměr – umožňují lidem získat zkušenosti s fungováním demokratického systému. Bělorusko je oficiálním zřízením republikou, ale některé postupy jsou vlastní nedemokratickým režimům. Současný prezident je západními zeměmi kritizován za potlačování opozice a svobody slova. Více o pomoci v Bělorusku.

 

POMÁHEJTE NÁM POMÁHAT!

Naši rozvojovou a humanitární pomoc do zahraničí podpoříte darem na číslo 7 4 9 0 1 1 / 0 1 0 0, variabilní symbol 20 000. Svůj dar můžete zaslat také přímo do fondu konkrétní cílové země nebo určit jeho užití na konkrétní typ projektu.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371