Naše pomoc v Bělorusku

Arcidiecézní charita Praha se v severovýchodní části Evropy angažuje od poloviny devadesátých let. Programy v Lotyšsku a Litvě byly postupně se zlepšující se ekonomickou situací v těchto zemích ukončeny a pomoc byla nově směřována do Běloruska.

Cílovou skupinou je chudé vesnické obyvatelstvo a sociálně slabé rodiny ve městech Vitebsk a Grodno. Charitní programy v Bělorusku mají vedle pomoci sociálně potřebným ještě další rozměr – umožňují lidem získat zkušenosti s fungováním demokratického systému. Vedle programu Adopce na dálku® pořádá Charita tradičně letní pobyty pro děti v České republice.

Jak pomoci

Podpořte pomoc chudým lidem v Bělorusku. Váš dar zašlete na účet 749011/0100, variabilní symbol 20 500 (Bělorusko). 

Užitečné odkazy

Aktuálně z Běloruska:

Vitebská Charita pořádá Dny křesťanské kultury

Vitebská Charita pořádá Dny křesťanské kultury

Festival, který se běloruském Vitebsku koná díky místní Charitě každý rok, oživuje křesťanské tradice a také dává příležitost vyniknout mladým talentům.

Ohlédnutí za pobytem běloruských dětí v ČR

Ohlédnutí za pobytem běloruských dětí v ČR

Do České republiky dorazily v polovině července čtyři desítky dětí z Běloruska, které jsou zapojené do programu Adopce na dálku®. Čekal je bohatý program i návštěva v českých "adoptivních" rodinách.

Běloruské děti z Adopce na dálku dnes dorazily do České republiky

Běloruské děti z Adopce na dálku dnes dorazily do České republiky

Do České republiky dnes dorazily čtyři desítky dětí z Běloruska, které jsou zapojené do programu Adopce na dálku®. První zastávkou jejich cesty jsou Krkonoše, kde společně stráví tři dny. Poté navštíví své „adoptivní rodiče“.

Výzva dárcům: Letní pobyt běloruských dětí v České republice 2014

Výzva dárcům: Letní pobyt běloruských dětí v České republice 2014

Obracíme se zvláště na firemní dárce: Pro děti za sociálně slabých rodin v Bělorusku, které přijedou na návštěvu do České republiky, sháníme praktické dárky (vycházková nebo sportovní obuv, sportovní oblečení apod.).

Andělé v Grodnu

Andělé v Grodnu

Koncem března se děti z programu Adopce na dálku® v běloruském Grodnu zapojily do charitativní akce „Anděl v tobě“. Pořádá ji již druhým rokem město Grodno na podporu dětí v nouzi, které potřebují zvláštní péči a pozornost – dětí s fyzickým postižením, sirotky či vážně nemocné děti. Akci podporují tisíce lidí i řada organizací, firem, státních úřadů i církví.

Kouzelný dárek od dárců z České republiky

Kouzelný dárek od dárců z České republiky

Marina Sněžkova, vychovatelka ve školní družině nám napsala o výletu dětí z programu Adopce na dálku® do Minsku: „Konečně se uskutečnilo to, na co se děti z naší farnosti svatého Ondřeje v Lyntupech tak dlouho těšily: výlet do hlavního města Minsku. K největším zážitkům patřila zoologická zahrada. »»»

Rozšiřujeme Adopce na dálku® do běloruské Braslavi

Do programu Adopce na dálku® v běloruské Braslavi bylo vybráno prvních 10 potřebných dětí. Požádali jsme o rozhovor paní Tamaru Paškevič, která adopční program v Braslavi povede.

Když děti inspirují svým dobrým skutkem vlastní rodiče …

Když děti inspirují svým dobrým skutkem vlastní rodiče …

Chceme se s vámi podělit o zajímavý čin, který se odehrál v jedné vesnici na severozápadě Běloruska. Děti prokázaly ze své vlastní iniciativy velkou službu starým lidem. Inspirovaly tím své vlastní rodiče, aby byli ke starší generaci vnímavější.

Památka zesnulých v běloruských Lyntupech

Památka zesnulých v běloruských Lyntupech

V Bělorusku se slaví Památka na všechny věrné zemřelé podobně jako u nás. Lidé přicházejí na hřbitovy zavzpomínat na své blízké, pomodlit se za ně, uklízejí hroby a zdobí je květinami a rozžatými svícemi. A stejně jako u nás i v Bělorusku se na každém hřbitově najde nějaký „ostrůvek zapomnění“, hrob, kde leží někdo, jehož blízcí z nějakého důvodu nepřišli… Rodiče dětí podporovaných v rámci Adopce na dálku® v Lyntupech se letos rozhodli postarat se o podobná místa. Kromě zapomenutých hrobů uklidili i prostranství před vchodem, kolem hlavního kříže a hřbitov polských vojáků, kteří zde padli v roce 1914.

Na prázdninový pobyt do ČR přijely letos běloruské děti i se svými sourozenci

Na prázdninový pobyt do ČR přijely letos běloruské děti i se svými sourozenci

V týdnu od 26. července do 2. srpna přijela do České republiky skupina běloruských dětí na pozvání svých dárců v programu Adopce na dálku®. Tento rok mohli dárci pozvat i sourozence, což dětem pomohlo cítit se v českých rodinách lépe a umožnilo pomoci i těm, které nejsou zařazeny do programu.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371